Trajectcontrole Kloosterstraat in werking

De trajectcontrole in de Kloosterstraat is een samenwerking tussen de gemeentebesturen van Brecht en Wuustwezel en de politiezones Grens en Voorkempen. De trajectcontrole staat er al geruime tijd en werd uitgebreid getest. Nu alle betrokken partijen het wettelijk voorgeschreven protocol hebben ondertekend, kunnen overtreders geverbaliseerd worden. Concreet gebeurt dit vanaf vrijdag 1 september 2017.

Hoe gaat deze trajectcontrole in zijn werk? De snelheid wordt in beide richtingen gemeten tussen 2 detectiepunten: één op het grondgebied van Brecht ter hoogte van de Kloosterstraat nummer 6 (dichtbij het rond punt aan de Hoogstraatsebaan). Het andere detectiepunt staat in Wuustwezel op de Sint-Lenaartseweg ter hoogte van de Sneppelweg. De toegelaten snelheid op dit traject van 5.300 meter bedraagt 70km/u.

Info: Lokale Politie Voorkempen, 03 210 40 00, info@politievoorkempen.be           

Afbeeldingen