Trajectcontroles Abdijlaan in werking op 16 oktober

De as Abdijlaan, Raymond Delbekestraat en Waterstraat is een belangrijke verbindingsweg tussen de gemeenten Brecht, Zoersel en Schilde. Een drukke verkeersas, waar de toegestane snelheid vaak niet gerespecteerd wordt. Om de verkeersveiligheid op deze as te verhogen, werden er twee trajectcontroles ingevoerd. De trajectcontrole staat er al geruime tijd, werd uitgebreid getest en treedt op 16 oktober in werking.

Werking trajectcontroles

De snelheid wordt op elk traject in beide richtingen gemeten tussen twee detectiepunten. Het eerste traject loopt van het kruispunt Abdijlaan met de Westmallebaan in Brecht tot aan kruispunt Waterstraat met de Bethaniënlei in Zoersel. De totale lengte van dit traject bedraagt 5,034 kilometer. Het tweede traject, zo’n 2,787 kilometer, start vanaf het kruispunt Waterstraat/Raymond Delbekestraat met de Bethaniënlei en loopt tot aan het kruispunt Waterstraat/Raymond Delbekestraat met Roskam in Schilde. De toegelaten snelheid op beide trajecten bedraagt 70 km/u.

ANPR-camera’s

Naast de trajectcontrole zijn de camera’s ook uitgerust met nummerplaatherkenning. Ze registreren en herkennen de kentekens van voertuigen, wat een enorme troef is in het kader van o.a. inbraakpreventie. Daarnaast registreren de camera’s ook niet-verzekerende voertuigen en voertuigen die niet in orde zijn met de technische keuring.

Afbeeldingen