Verbeteringswerken Ringlaan

De Ringlaan in Brecht-centrum is momenteel te smal om het vele verkeer op een veilige manier te laten passeren. Daarom wil de gemeente de Ringlaan verbreden richting het huidige fietspad. Ook de toegang vanuit de Bethovenstraat zal veranderen; de middengeleider verdwijnt.
 

De werken

Het oude gedeelte van de Ringlaan zal verbreden zodat verkeer gemakkelijker kan verlopen. Concreet wil dit zeggen dat de bestaande betonnen weg met een breedte van 5 meter volledig wordt uitgebroken. In de plaats komt er een nieuwe weg in asfalt van 6 meter breed, met betonnen kantstroken en een lijngoot.

Ook met de veiligheid van fietsers en voetgangers wordt rekening gehouden. Het bestaande fietspad blijft behouden. Er komt een veiligere voet- en fietsersoversteek met extra lichtpunten richting Aldi en ter hoogte van Meubleta. Na de werken zal Agentschap Wegen en Verkeer bovendien een oversteekplaats maken in de Bethovenstraat, in het verlengde van het bestaande fietspad in de Ringlaan. 
 

Timing

Als zowel de vergunning als de timing van de aannemer het toelaten, worden de werken uitgevoerd na de zomer dit jaar. Om de overlast voor de bedrijven in de Ringlaan zo beperkt mogelijk te houden, worden de werken opgedeeld in fases, die snel achter elkaar worden uitgevoerd. Als de werken dit jaar niet meer uitgevoerd kunnen worden,verschuiven de volledige werken naar maart 2022. De verbeteringswerken zullen ongeveer 40 werk(!)dagen in beslag nemen.
 

Fases

De uitvoering gebeurt in 2 fases:

  • Fase 1: van Bethovenstraat tot aan oprit Toyota
  • Fase 2: oprit Toyota tot aan het recyclagepark
     

Bereikbaarheid

Tijdens de volledige werken is geen doorgaand verkeer mogelijk. Een omleiding wordt voorzien.

Voor de winkel Aldi zal tijdens de werken een tijdelijke op- en uitrit voorzien via het bestaande zijstraatje van de Bethovenstraat.

De brandweer en overig plaatselijk verkeer van Ambachtslaan en Energielaan kan een tijdelijke uitrit via Energielaan gebruiken.
 

Info

dienst infrastructuur, 03 660 17 20 of infrastructuur@brecht.be 

Afbeeldingen