Verbod aftappen waterwegen provincie Antwerpen door droogte

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod voor 10 ecologisch kwetsbare stroomgebieden in. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op. 

Het betreft de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop, Loeijens Neetje en het Merkske. In deze gebieden mag uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water opgepompt mag worden om velden en tuinen te beregenen en ook visvijvers volledig moeten afgekoppeld worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.  

Het besluit, persbericht gouverneur, overzichtskaart en Veel gestelde vragen vind je onderaan.

Afbeeldingen