Vernieuwd GAS-reglement

Door de herziening van de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties) in 2014 hebben ook de vier gemeenten binnen de politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde en Zoersel) het GAS-reglement aangepast. Zo’n GAS-reglement geeft politiemensen en gemachtigde ambtenaren meer mogelijkheden om vormen van overlast en asociaal gedrag aan te pakken. Het beschrijft de basisafspraken die we met z’n allen maken om een prettige leefomgeving voor iedereen te verzekeren. Want deze leefbaarheid is een zaak van en voor iedereen.

Het vernieuwde GAS-reglement zal van kracht gaan na de goedkeuring van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten en na ondertekening van het protocol.

Wat is er nieuw?
 

Minderjarigen

Hoewel het toegestaan is door de nieuwe GAS-wet, verlagen de gemeenten Brecht, Malle, Schilde en Zoersel de leeftijdgrens om een GAS-boete te kunnen krijgen niet. De minimumleeftijd van 16 jaar blijft dus behouden. Minderjarige overtreders krijgen steeds eerst een bemiddeling aangeboden. Lukt deze bemiddeling, dan volgt er geen GAS-boete meer. Lukt het niet, dan kan de sanctionerend ambtenaar ook nog gemeenschapsdienst voorstellen, vooraleer een geldboete wordt opgelegd.

Inbreuken parkeerwetgeving

Vaak ontstond er misbruik van langparkeerders in de blauwe zones, waardoor bezoekers van handelszaken niet meer konden parkeren. Daarom werd beslist dat ook de blauwe zones opgenomen werden in het vernieuwde GAS-reglement. Ook andere inbreuken rond stilstaan en parkeren werden toegevoegd, waaronder de parkeerplaatsen voor mindervaliden. Enkel door een geldige parkeerkaart op de binnenkant van je voorruit te plaatsen heb je het recht om te parkeren op een voorbehouden plaats voor personen met een handicap. Let op, de kaart mag enkel gebruikt worden als de persoon voor wie de kaart bestemd is, het voertuig bestuurt of als de passagier meerijdt.

Huisnummers

Hulpdiensten stellen regelmatig vast dat woningen niet voorzien zijn van een huisnummer. Een goed zichtbaar huisnummer kan nochtans van levensbelang zijn en daarom werd het ook in het vernieuwde GAS-reglement opgenomen. Hierin staat dat een huisnummer, ook in het donker,  goed zichtbaar moet zijn van op de openbare weg. Indien de voorgevel meer dan zes meter verwijderd is van de straat, dan dien je een tweede huisnummer aan te brengen op je brievenbus.

Dieren

Voortaan kan je ook een GAS-boete ontvangen voor rondlopende dieren op de openbare weg die het verkeer zouden hinderen, ongelukken veroorzaken of personen last betrokkenen. Deze regelgeving bestond al voor honden, maar werd nu uitgebreid.

Bermen

Enkele technische elementen met betrekking tot maximumhoogte van aanplanting van hagen, afsluitingen enzovoort op de hoekbermen werden aangepast. Zo mogen ze voortaan slechts een maximumhoogte hebben van 0,75 meter.

GAS-boetes

Iedereen moet zich aan alle regels van het GAS-reglement houden. Doe je dit niet, dan riskeer je een administratieve geldboete. In het vernieuwde GAS-reglement is het maximumbedrag van die geldboete voor een meerderjarige verhoogd van 250 naar 350 euro. Ook de maximumboete van een minderjarige die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten is verhoogd van 125 naar 175 euro. De sanctionerend ambtenaar legt een boete op die proportioneel is met de ernst en de gevolgen van de feiten.

Stoken

Strenger verbod op verbranding in open lucht van kracht.

 

Meer informatie?

Raadpleeg het volledige politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties op de website van de politiezone Voorkempen (www.politievoorkempen.be) en op Gemeentelijke administratieve sancties.

Afbeeldingen