Voorlopig enkel schietoefeningen in besloten schietstanden

Deze ochtend omstreeks 10 uur brachten de burgemeesters van Wuustwezel en Brecht een bezoek aan de schietstanden op het Groot schietveld. Aanleiding daarvoor was de mededeling van Defensie dat op 12 mei opnieuw schietoefeningen zouden plaats vinden op het schietveld. Met Defensie werden enkele praktische afspraken gemaakt. Zo vinden er in de maand mei geen schietoefeningen plaats in open heidegebied, maar wordt er enkel geschoten in besloten schietstanden zonder gevaar op brand. Opgelet: ook deze oefeningen kunnen hoorbaar zijn.

Op woensdag 29 april 2021 viel bij de lokale besturen van Wuustwezel en Brecht de mededeling in de bus dat er op 12 mei nieuwe schietoefeningen zouden plaats vinden op het Groot schietveld en dit enkele dagen nadat een grote brand zowat 700 ha natuurgebied verwoestte. Beide besturen vroegen om verduidelijking en werden vandaag door Defensie uitgenodigd voor een plaatsbezoek.

De burgemeester zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van hun burgers. Ze begrijpen dat Defensie eigen taken en verantwoordelijkheden heeft, maar op dit ogenblik is het veiligheidsgevoel bij de omwonenden flink beschadigd. De burgemeesters hopen dat Defensie in de toekomst open en transparant zal communiceren zodat dit het veiligheidsgevoel kan herstellen. Het gesprek was in ieder geval verhelderend en verliep in een constructieve sfeer. Uiteindelijk zijn we als lokaal bestuur blij met de afspraak dat gedurende de gehele maand mei geen schietoefeningen zullen plaats vinden in het open heideterrein. Oefeningen die wel doorgaan, zullen plaatsvinden in besloten schietstanden zonder het minste gevaar op brand. Ook deze oefeningen kunnen hoorbaar zijn.

Afbeeldingen