Wegenwerken Brechtsebaan

Tijdens de werken aan de rijbaan van de Brechtsebaan, vak Sint Jobsesteenweg-grens Overbroek en Brasschaat, voeren we een stilstaan- en parkeerverbod in van 14 januari tot en met 8 februari 2019. Er geldt ook beurtelings verkeer. We trachten de hinder te beperken.