Werken de Ring rond Brecht

Lessiusstraat terug open

Begin oktober startte AWV met de aanleg van het nieuwe kruispunt aan de Lessiusstraat (N115). De nieuwe ringweg wordt hier aangesloten op het bestaande wegennet. Ter hoogte van het kruispunt N115/Broeckhovenstraat werd de afgelopen maanden een nieuw kruispunt aangelegd waarbij het doorgaand verkeer afgeleid zal worden naar de nieuwe ringweg en dus niet langer door het centrum van Brecht rijdt. Het dorpscentrum blijft wel bereikbaar door middel van een aparte afslagstrook.

Tijdens de werken was de Lessiusstraat volledig onderbroken en moest het verkeer een omleiding volgen. De werken aan het kruispunt zijn afgerond. 

Werken aan ringweg gaan verder

Verkeer tussen Brecht en Sint-Lenaarts hoeft dus weldra niet langer om te rijden, maar de aansluiting van de nieuwe ringweg op het kruispunt gaat nog niet open voor het verkeer. Aan de ringweg wordt immers nog volop gewerkt. Zo zal de aannemer nog bezig zijn met het plaatsen van de voorziene geluidsschermen langs de ringweg. Daarnaast moet er nog een resem werken gebeuren zoals het plaatsen van veiligheidsstootbanden, kasseibeschoeiing in grachten, aanwerken van bermen, plaatsen van verkeerssignalisatie, aanpassen van bewegwijzering en aanplanten van bomen. In het vroege voorjaar wordt ook nog de toplaag asfalt van de ringweg aangelegd. Tot die tijd blijft de ringweg ontoegankelijk voor verkeer en geldt de volgende verkeerssituatie ter hoogte van het nieuwe kruispunt met de Lessiusstraat:

Verkeer komende van Sint-Lenaarts richting Brecht moet aan het nieuwe kruispunt verplicht links afslaan en zo de oorspronkelijke weg hervatten (rechtdoor naar nieuwe ringweg is nog niet mogelijk).
Verkeer komende van Brecht richting Sint-Lenaarts moet aan het nieuwe kruispunt verplicht rechts afslaan om zo richting de rotonde van Sint-Lenaarts te rijden (linksaf naar nieuwe ringweg is nog niet mogelijk).

Blijf op de hoogte

Op onze website www.wegenenverkeer.be/brecht kan je alle informatie over deze werken terugvinden.

Afbeeldingen