Werken kruispunt van Klein Veerle en Groot Veerle uitgesteld

In het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen die daaruit voort vloeien, zullen de geplande werken aan het kruispunt Klein Veerle x Groot Veerle NIET starten op maandag 23 maart. Van zodra er een nieuwe startdatum is bepaald, zullen we dit communiceren. 

Meer info over de werken vind je op https://wegenenverkeer.be/werken/kruispunt-van-klein-veerle-en-groot-vee...

Afbeeldingen