Werken voor verkeersveilige schoolomgeving gbs De Schakel van start

De Vlaamse overheid kent de gemeente Brecht een subsidie van 25.000 euro toe om de schoolomgeving aan de gemeentelijke basisschool De Schakel in Sint-Lenaarts veiliger te maken. De gemeente heeft een groot subsidiedossier goedgekeurd gekregen van de Vlaamse overheid om een verkeersveiligere omgeving te creëren bij verschillende scholen. De bedoeling is om ook de andere schoolomgevingen aan te pakken met de hulp van deze subsidies.

Huidige situatie gbs De Schakel
Bij de gemeentelijke basisschool De Schakel zullen we de bestaande infrastructuur herinrichten zodat de zwakke weggebruikers gescheiden worden van de auto’s. Momenteel ligt er een weg vlak naast de basisschool, waar ouders hun auto’s parkeren op de verharde zone. Deze weg wordt ook gebruikt door de voetgangers en fietsers die naar de basisschool en achterliggende kleuterschool rijden, wat voor gevaarlijke situaties zorgt.

Nieuwe Park & Ride parking
De gemeente Brecht is eigenaar van het achterliggende perceel waar vroeger de begraafplaats was van Sint-Lenaarts. Hier zal een aparte parking gecreëerd worden van 15 parkeerplaatsen en 1 mindervalideparking.  Op de weg naast de basisschool ontstaat dan links een zone voor fietsers en voetgangers en rechts een zone die enkel gebruikt wordt door auto’s. Hier komt een duidelijke afscheiding tussen de in- en uitrit van de parking.

Start werken
Voor dit project krijgen we een subsidie van 25.000 euro als deze werken klaar zijn voor 15 augustus 2020. Daarom start de aannemer op 15 juni 2020 met de werken, zodat ze klaar zijn tegen 15 augustus. De gemeentelijke groen- en wegendienst zijn momenteel gestart met de voorbereidende werken: verwijderen van de bomen op het kerkhof en het uitbreken van de bestaande weg.

Afbeeldingen