Woonproject zoekt jong volwassenen met een beperking

Het OCMW van Brecht ontwikkelt in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen-H.E. een woonproject op de campus van het OCMW: de DIO-woningen. De 16 DIO-woningen (DIO staat voor "Diensten Inclusieve Ondersteuning") zijn bestemd voor Brechtse jong volwassenen met een beperking die in staat zijn relatief zelfstandig te wonen mits ondersteuning van reguliere thuiszorgdiensten zoals poetshulp, gezinszorg, thuisverpleging en de meer gespecialiseerde diensten uit de gehandicaptenzorg (o.a. dagzorg, beschutte werkplaats, andere vormen van begeleiding).

Basisdienstverlening

Voor de basisdienstverlening is er tussen het OCMW Brecht en OC Clara Fey een samenwerkingsverband afgesloten. Deze basisdienstverlening bestaat uit begeleiding in de ochtend- en avonduren in de DIO-woningen en een oproepbare permanentie buiten deze begeleidingsmomenten.

Screening kandidaat-bewoners

De zorgpartnerorganisatie OC Clara Fey staat in voor de screening van de kandidaat-bewoners op het passende zorgprofiel (al dan niet voldoende geschiktheid om relatief zelfstandig te wonen en de capaciteit om in een kleinere groep te kunnen functioneren). Deze screening van kandidaat-bewoners zal in de loop van juli 2017 starten.

Je kandidaat stellen

Alle geïnteresseerde jong volwassenen met een beperking die in onze gemeente wonen, kunnen zich inschrijven als kandidaat bewoner, uiterlijk tot en met 31 juli 2017.

Info en inschrijven

OCMW Brecht, Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 (tussen 09.00 tot 16.00 uur)

Afbeeldingen