Ziekte van Newcastle - verbod overdragen en verzamelen van oa kippen

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke ziekte bij vogels. De afgelopen maanden werde de ziekte aangetroffen bij meerdere houders in verschillende gemeenten. Daarom heeft het Voedselagentschap op vrijdag 29 juni 2018 tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen.

Hierdoor geldt er vanaf maandag 2 juli 2018 in gans België:

  • een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of door obbyhouders;
  • een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …).

Deze verbodsbepalingen gelden gedurende 30 dagen, tot en met 31 juli 2018.

Afbeeldingen