Nieuwsberichten

Abonneren op Recente nieuwsberichten
 • Aanleg laatste fase ring rond Brecht

  Vanaf maandag 6 juni 2016 zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) starten met de werken aan de derde en laatste fase van de ringweg rond Brecht. In deze fase wordt de ringweg aangelegd van aan de rotonde van de Veldstraat tot aan het kruispunt met de Lessiusstraat.

 • Vrijwilligers gezocht voor De Kar vzw

  Heb jij een hart voor maatschappelijk kwetsbare mensen? De Kar vzw is op zoek naar een vrijwilliger voor 't winkeltje (verkoop van welness- en onderhoudsproducten) en een vrijwilliger om de groentebedeling mee uit te werken.

 • Beperk je aankoop huisvuilzakken

  Vanaf 1 januari 2017 zal het restafval, net zoals het GFT-afval, ingezameld worden via een container met chip. Vanaf dan kan je de grijze huisvuilzakken NIET meer gebruiken of inruilen. Let dus op: koop niet te veel huisvuilzakken, want je overschot aan vuilzakken wordt niet terugbetaald!

 • Definitieve knip Mieksebaan

  Het sluipverkeer in de Mieksebaan zorgde voor gevaarlijke situaties. De Mieksebaan wordt nu ter hoogte van de brug over de E19 aan de Hoge Mereyt dus definitief afgesloten met paaltjes. Zo kunnen er enkel nog fietsers, wandelaars lichte bromfietsen passeren.

 • Vernieuwd GAS-reglement

  Door de herziening van de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties) in 2014 hebben ook de vier gemeenten binnen de politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde en Zoersel) het GAS-reglement aangepast.

 • Recordhoeveelheid taxussnoeisel ingezameld

  Het snoeisel van een taxushaag vormt de basis voor kankerbestrijdendegeneesmiddelen. Voor 1 kilo basisstof heb je wel 12 ton snoeisel nodig. Daarom vroegen we jou deze zomer om je taxussnoeisel binnen te brengen in het containerpark. En dat hebben jullie massaal gedaan: alle Brechtenaren samen zamelden 52,20m² snoeisel in! Bedankt daarvoor!

 • Straatverlichting gaat uit 's nachts

  Momenteel voert Eandis aanpassingen uit aan de openbare straatverlichting: zo'n 1.400 straatlampen die vroeger dag en nacht brandden, zullen in de toekomst volledig gedoofd worden tussen 23.00 en 06.00. Uiteraard blijft de veiligheid prioriteit en wordt de maatregel dus niet overal toegepast.

 • Op kamp in PZ Bethaniënhuis?

  Snak jij al naar je jaarlijkse zomervakantie? De patiënten van zorgeenheid Kouter hebben ook nood aan vakantie. Helaas is dit voor deze doelgroep van chronische psychiatrische patiënten niet evident. Daarom brengt Joka de vakantie naar Kouter.