Nieuwsberichten

Abonneren op Recente nieuwsberichten
 • Beperk je aankoop huisvuilzakken

  Vanaf 1 januari 2017 zal het restafval, net zoals het GFT-afval, ingezameld worden via een container met chip. Vanaf dan kan je de grijze huisvuilzakken NIET meer gebruiken of inruilen. Let dus op: koop niet te veel huisvuilzakken, want je overschot aan vuilzakken wordt niet terugbetaald!

 • Rattenvergif? Neen, bedankt!

  Het gemeentebestuur heeft beslist om te stoppen met het gratis ter beschikking stellen van rattenvergif, zowel aan particulieren als professionelen. Momenteel geldt een overgangsmaatregel waarbij je nog tweemaal een kleine hoeveelheid kan verkrijgen.

 • Definitieve knip Mieksebaan

  Het sluipverkeer in de Mieksebaan zorgde voor gevaarlijke situaties. De Mieksebaan wordt nu ter hoogte van de brug over de E19 aan de Hoge Mereyt dus definitief afgesloten met paaltjes. Zo kunnen er enkel nog fietsers, wandelaars lichte bromfietsen passeren.

 • Vernieuwd GAS-reglement

  Door de herziening van de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties) in 2014 hebben ook de vier gemeenten binnen de politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde en Zoersel) het GAS-reglement aangepast.

 • Recordhoeveelheid taxussnoeisel ingezameld

  Het snoeisel van een taxushaag vormt de basis voor kankerbestrijdendegeneesmiddelen. Voor 1 kilo basisstof heb je wel 12 ton snoeisel nodig. Daarom vroegen we jou deze zomer om je taxussnoeisel binnen te brengen in het containerpark. En dat hebben jullie massaal gedaan: alle Brechtenaren samen zamelden 52,20m² snoeisel in! Bedankt daarvoor!

 • Straatverlichting gaat uit 's nachts

  Momenteel voert Eandis aanpassingen uit aan de openbare straatverlichting: zo'n 1.400 straatlampen die vroeger dag en nacht brandden, zullen in de toekomst volledig gedoofd worden tussen 23.00 en 06.00. Uiteraard blijft de veiligheid prioriteit en wordt de maatregel dus niet overal toegepast.

 • Op kamp in PZ Bethaniënhuis?

  Snak jij al naar je jaarlijkse zomervakantie? De patiënten van zorgeenheid Kouter hebben ook nood aan vakantie. Helaas is dit voor deze doelgroep van chronische psychiatrische patiënten niet evident. Daarom brengt Joka de vakantie naar Kouter.

 • Vaar mee met de Milieuboot!

  Op zaterdag 6 juni 2015 vaart de Milieuboot weer uit! Ontdek tijdens deze leerrijke boottocht het verhaal achter onze waterwegen en leer heel wat bij over water. Inschrijven kan vanaf 1 april.