Het Sluisken

Het serviceflatcomplex Het Sluisken omvat 25 woongelegenheden voor ouderen (alleenstaand of koppels). Het onderhoudt een nauwe samenwerking met Lokaal Dienstencentrum Het Sluisken en is naast het WZC Sint-Maria gelegen.

Voor inschrijvingen op de wachtlijst of bij vragen kan je steeds contact opnemen met Bart Neefs, dagelijks verantwoordelijke van de serviceflats Het Sluisken.