Zittingen

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert doorgaans elke tweede donderdag van de maand in de raadzaal van het GC Jan vander Noot (Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht). De zitting begint om 20.00 uur. Je kan de openbare zitting bijwonen op onderstaande data. 

De raad voor maatschappelijk welzijn kan zowel fysiek (raadzaal, Mudaeusstraat 9, Brecht) als digitaal via stream bijgewoond worden. Geïnteresseerden gaan naar deze link en kunnen daar vanaf de start van de raad voor maatschappelijk welzijn de volledige openbare zitting live volgen. Als de kwaliteit van uw beeld slecht is, kan u die zelf rechts onderaan op youtube (tandwieltjes) wijzigen naar 720p.

2022

  • 13 januari 
  • 10 februari 
  • 10 maart 
  • 14 april 
  • 12 mei
  • 28 juni
  • 8 september 
  • 13 oktober 
  • 10 november 
  • 8 december