Openbaar onderzoek l.v. Van Looveren Walter en Joris

BEKENDMAKING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

 

l.v. Van Looveren Walter en Joris, Eester 9 te 2960 Brecht  heeft een aanvraag ingediend om in de Eester 9 in Brecht (kadastraal bekend als (afd. 4) sectie C nr. 127 B, sectie C nr. 127 C, sectie C nr. 130 C, sectie C nr. 130 D) een inrichting te exploiteren met als voorwerp: gemengd veebedrijf, een verandering door de wijziging van een inrichting door verplaatsing vaste mestopslag en door de uitbreiding van een inrichting door mestopslag en opslag groenvoeder

toepasselijke rubrieken -28.2.c.2: uitbreiding met de opslag van 84 m3 mest tot een totale mestopslagcapaciteit van 5.441 m3 (5.307m3 mengmest, 34 m3 sappen en 100 m3 vaste mest) en verplaatsing van de vaste-mestopslag

-45.14.3: uitbreiding met de opslag van 3.850 m3 groenvoer tot een totale groenvoeropslagcapaciteit van 5.200 m3

U kan de vergunningsaanvraag komen inkijken op de Dienst Grondgebiedszaken, Gemeentepark 1 te 2960 Brecht vanaf 1 april 2014 tot 30 april 2014 en dit alle werkdagen van 9u tot 12u en maandagavond van 18u tot 20u.  Tijdens die periode kunnen bezwaren of opmerkingen worden ingediend, uiterlijk tot sluitingsdatum 11uur.  Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

De burgemeester,

Luc Aerts.

(dossier M2014-28 MLAV1-2014-0079/HS/fs)


indienen bezwaarschrift