Belasting- en retributiereglementen

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid op het vrijwillig verzoek en in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

De gemeenteraad stelt zowel de gemeentebelastingen als de retributies vast. Bij bekendmakingen vind vind je een overzicht van de belastingreglementen en retributiereglementen.