Beleidsverklaring 2013-2018

De gemeenteraad keurde op 16 mei 2013 de beleidsverklaring voor de volgende bestuursperiode 2013-2018 goed. De beleidsverklaring vormt de basis voor het beleid van onze gemeente voor de komende zes jaar.