Algemeen directeur gemeente en OCMW

De algemeen directeur vormt de brug tussen het gemeente- en OCMW-personeel en het bestuur (de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, vast bureau en college van burgemeester en schepenen). Het is haar taak om de dossiers van de gemeenteraad of schepencollege voor te bereiden. Zij volgt ook de vergaderingen van gemeenteraad, raad voor maatschappelijke welzijn, vast bureau en schepencollege en maakt er de verslagen van op. Vervolgens zorgt zij er ook voor dat de besluiten worden uitgevoerd.

Daarnaast leidt en coördineert de algemeen directeur de gemeentelijke diensten en is zij hoofd van personeel.

Annemie Marnef
Algemeen directeur gemeente en OCMW
Gemeentepark 1
2960 Brecht
03 203 21 50
annemie.marnef@brecht.be