Algemeen directeur gemeente en OCMW

De gemeentesecretaris vormt de brug tussen het gemeentepersoneel en het bestuur (de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen). Het is zijn taak om de dossiers van de gemeenteraad of schepencollege voor te bereiden. Hij volgt ook de vergaderingen van gemeenteraad en schepencollege en maakt er de verslagen van op. Vervolgens zorgt hij er ook voor dat de besluiten worden uitgevoerd.

Daarnaast leidt en coördineert de secretaris de gemeentelijke diensten en is hij hoofd van personeel.

Annemie Marnef
Algemeen directeur gemeente en OCMW
Gemeentepark 1
2960 Brecht
03 660 25 50
annemie.marnef@brecht.be