Archief

De gemeentearchieven van Brecht vormen een schat van informatie voor historici, genealogen en andere nieuwsgierigen. Zij zijn dan ook een spiegel van de samenleving. De gemeente vervult immers zeer uiteenlopende taken gaande van de administratie van de burgerlijke stand tot ruimtelijke ordening, milieu, onderwijs, cultuur, jeugdbeleid, … Over de jaren heen heeft de gemeente bijgevolg heel wat gegevens verzameld. Vroeger gebeurde dit voornamelijk op papier, maar vandaag gebeurt dit steeds meer digitaal. De gemeente beschikt bijgevolg over een archiefdienst, die ervoor zorgt dat dit erfgoed ook voor de volgende generaties bewaard en consulteerbaar blijft.

Waarvoor kan je er terecht?

1. Raadpleging van archieven of bestuursdocumenten

Je wil documenten komen inzien in het kader van een historisch onderzoek. Dit kan in onze leeszaal na afspraak tijdens onze openingsuren. De algemene regels van de werking van de leeszaal zijn samengevat in het leeszaalreglement.

Lid worden

Lid worden van de archiefleeszaal is gratis. Men dient bij het eerste bezoek het inschrijvingsformulier in te vullen. Bij de daarna volgende bezoeken moet men zich alleen inschrijven in het aanwezigheidsregister.

Wat bewaart het gemeentelijk archief?

Het gemeentelijk archief bewaart archieven van volgende archiefvormers.

  • Gemeente Brecht (1794 tot heden)
  • Gemeente Sint-Job-in-‘t-Goor (1794-1976)
  • Gemeente Sint-Lenaarts (1846-1976)
  • Dienst voor Summiere herstellingen Brecht, Sint-Lenaarts, Loenhout (1945-1946)
  • Jeugdraad van Brecht
  • Milieuraad van Brecht

In afwachting van hun overdracht naar het Rijksarchief bewaren we verder ook:            

  • Archief van het Militair kanton van Brecht : Militieregisters van het hele kanton van Brecht
  • Archief van de Schepenbank van Brecht : (18de eeuw) voornamelijk zetboeken en rekwestboeken
  • Archief van de Schepenbank van Sint-Job-in-‘t-Goor: (17de en 18de eeuw)rente- en sauvegardebrieven

De archiefinventarissen worden stelselmatig beschikbaar gesteld via de Archiefbank Kempen. Wil men een stuk opvragen dan geeft men het nummer van het archief door via mail aan de archivaris bv. BE/GAB/040 en de inventarisnummer 0001

Aangezien nog niet alle archiefinventarissen op deze databank staan en wij momenteel de oude NDC-Inventarissen herwerken kan men steeds de meest recente inventarissen tijdens de openingsuren van het archief komen inzien of deze via mail opvragen

Welke stukken zijn raadpleegbaar?

De openbaarheid van archiefstukken wordt geregeld door het leeszaalreglement Art.7. In principe zijn alle niet-privacygevoelige stukken ouder dan 30 jaar vrij raadpleegbaar. 

Wil men archiefstukken inzien jonger dan 30 jaar of privacygevoelige stukken (bv. dossier dat op jezelf van toepassing is) dan dient men hiervoor een brief te schrijven aan de gemeente met daarin een motivering waarom men de stukken wil inzien. De secretaris zal in het kader van het Decreet op Openbaarheid van bestuur dan oordelen over de vraag tot openbaarmaking
 

2. Advies rond historisch en genealogisch onderzoek

Je bent bezig met een historisch of genealogisch onderzoek over Brecht, Sint-Job of Sint-Lenaarts of weet niet goed hoe je hieraan moet beginnen. Aarzel dan niet om aan de archivaris advies te vragen bv. welke bronnen mogelijk interessant zijn om te raadplegen.
 

3. Projecten

Je wenst een tentoonstelling, website of een educatief project uit te werken en zou hiervoor graag de gemeentearchieven gebruiken. Wij verwelkomen ieder project dat de gemeentearchieven meer zichtbaar maakt bij de burger. Neem hiervoor contact op met de archivaris
 

4. Schenking

Je denkt zelf over een waardevolle papieren of fotocollectie te beschikken en wenst deze aan de gemeente te schenken. Het gemeentearchief verwelkomt schenkingen, die passen binnen haar collectieprofiel. Maak hiervoor een afspraak met de archivaris.
 

Subsidie ter bescherming en inventarisering van gemeentelijke archieven 2012-2014