Beheersorgaan P.O.B. Brecht

Omschrijving

Het beheersorgaan adviseert het gemeentebestuur in verband met de werking en het beleid van de bibliotheken van Brecht. Alles kan tijdens deze vergaderingen aan bod komen: inrichting van de hoofdbibliotheek en de filialen, vernieuwingen op het vlak van collectie en technologie, het aanbod van activiteiten voor scholen en burgers,… De input van de leden van het beheersorgaan is zeer belangrijk naar vernieuwingen en verbeteringen in onze bibliotheken!

Meer info kan je op de website van Cultuurconnect, het steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen, terugvinden.

Reglementen van het beheersorgaan van de bibliotheek:

Samenstelling

Het beheersorgaan van de bibliotheek bestaat voor de helft uit afgevaardigden van de leden van de bibliotheek en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de politieke patijen.  Waarbij het aantal vertegenwoordigers per partij, afhankelijk is van het aantal zetels in de gemeenteraad.

Onder haar leden worden een voorzitter en ondervoorzitter gekozen.

De bibliothecaris, de dienstleider en de schepen van bibliotheek nemen ook deel aan de vergaderingen, maar zijn niet stemgerechtigd.

Lid worden?

Gebruikers die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in het beheersorgaan, nemen hiervoor contact op met de bibliothecaris.

Kandidaten uit het politieke veld, stellen hun kandidatuur in samenspraak met hun partij.

Vergaderingen

Het beheersorgaan van de bibliotheek vergadert minimaal 4 keer per jaar. De data voor de vergaderingen worden ruim op voorhand gecommuniceerd. De vergaderingen gaan steeds door in het gemeenschapscentrum van Brecht, vlak voor de vergadering van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum.

 

Bestanden