Erfgoedraad

Omschrijving

Brecht kent een omvangrijke en interessante geschiedenis vanaf de prehistorie t.e.m. vandaag. Om dit ook voor de toekomst veilig te stellen is er blijvende aandacht nodig voor het erfgoed in de gemeente. De erfgoedraad is een belangrijk informatie- en consultatienetwerk voor algemene vragen. Ze geeft eveneens advies in context van gemeentelijke projecten. Daarnaast is het een belangrijk netwerkmoment waar expertise tussen de verschillende erfgoedactoren kan worden gedeeld.


Statuten erfgoedraad

Statuten erfgoedraad


Samenstelling


De erfgoedraad wordt samengesteld uit individuele burgers, vertegenwoordigers van erfgoedinitiatieven (zoals: verenigingen, projecten, instellingen, organisaties, …) of deskundigen inzake erfgoed woonachtig in de gemeente. De schepen bevoegd voor erfgoed en het personeelslid verantwoordelijk voor erfgoed zijn de niet stemgerechtigde leden van de vergadering. Tot slot kan vanuit elke fractie van de Brechtse gemeenteraad één vertegenwoordiger als waarnemer deelnemen aan de vergadering.


Vergaderingen

De vergaderingen worden meestal samen georganiseerd met de werkgroep van het Kempuseum. De vergaderdata worden in overleg op de voorgaande vergadering bepaald.