Sportraad

Omschrijving

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Op eigen initiatief of op vraag van het college of de gemeenteraad levert de sportraad advies over belangrijke dossiers inzake sport.  Enkele voorbeelden daarvan zijn de uitbouw van de sportinfrastructuur, de opmaak van reglementen, de verdeling van de subsidies voor sportverenigingen, ... De sportraad staat ook in voor de belangenverdediging van de Brechtse sportclubs en sportbeoefenaars. 

Naast deze taken neemt de sportraad een actieve rol op in de voorbereidingen en ondersteuning van enkele activiteiten waaronder de Brechtse Stratenloop en het Gala van de Brechtse sportsterren. De sportraad doet ook nieuwe voorstellen aan het gemeentebestuur op gebied van sportbeoefening.

Samenstelling

Elke vertegenwoordiger van een vereniging, instelling of organisatie die sportieve activiteiten ontplooit op het grondgebied van de gemeente kan zich aansluiten bij de sportraad. Ook individuele sporters of deskundigen inzake sport die woonachtig zijn in de gemeente Brecht kunnen zich aansluiten.

De sportraad telt momenteel 8 stemgerechtigde leden. Zij komen een 8-tal keer per jaar samen.

De schepen van sport en een afgevaardigde van de Brechtse sportdienst wonen de vergaderingen bij als waarnemer.

Verslagen

Verslag Bestuur Sportraad 20220201
Verslag Bestuur Sportraad 20220317
Verslag Bestuur Sportraad 20220523

Aansluiten bij de sportraad?

Indien je wil aansluiten bij de Sportraad, vul dan het online aanvraagformulier in