Verkeersraad

Omschrijving

De verkeersraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Op eigen initiatief of op vraag van het college of de gemeenteraad levert de verkeersraad advies over belangrijke dossiers inzake verkeer en mobiliteit. De verkeersraad ijvert voor een verkeersveilig Brecht en heeft tot doel het bevorderen van een kwalitatief en integraal verkeers –en mobiliteitsbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

Samenstelling

Tot de verkeersraad kunnen alle actoren toetreden die passen binnen het doel van de adviesraad, waaronder:

  • Individuele geïnteresseerden in verkeersveiligheid
  • Vertegenwoordigers van initiatieven, onder andere verenigingen, projecten, instellingen, diensten en organisaties, zowel private als publieke die verkeersveiligheids -of leefbaarheidsinitiatieven en/of activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente Brecht
  • Deskundigen inzake verkeerskunde en mobiliteit, woonachtig in de gemeente Brecht

Vergaderingen

De verkeerswerkgroep vergadert 4 keer per jaar.