Werkgroep GC

Omschrijving

Het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum is een ‘raad van bestuur’ conform het Decreet Lokaal Cultuurbeleid. Het neemt beslissingen over de programmering en de interne werking en adviseert het gemeentebestuur in verband met alle andere aspecten van de werking en het beleid van het Gemeenschapscentrum Jan vander Noot in Brecht: personeel, budgetten, infrastructuur… Meer info over de programmering vind je op de subsite van gc Brecht.

Meer info over lokaal cultuurbeleid en gemeenschapscentra kan je terugvinden op de website van Cultuurconnect: het steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen.

Reglementen van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum:

Samenstelling

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum bestaat voor de helft uit afgevaardigden van gebruikers uit het culturele veld, en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van alle politieke partijen, in verhouding tot hun aantal zetels in de gemeenteraad. Onder haar leden worden een voorzitter en ondervoorzitter gekozen. De cultuurbeleidscoördinator en de schepen van cultuur nemen ook deel aan de vergaderingen maar zijn niet stemgerechtigd.

Lid worden?

Gebruikers die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in het beheersorgaan, nemen hiervoor contact op met de cultuurbeleidscoördinator (contactgegevens vindt je rechts boven). Kandidaten uit het politieke veld stellen hun kandidatuur in samenspraak met hun partij.

Vergaderingen

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum vergadert minimaal 4 keer per jaar. De data voor de vergaderingen worden ruim op voorhand gecommuniceerd. De vergaderingen gaan steeds door in het gemeenschapscentrum van Brecht, vlak na de vergadering van het beheersorgaan van de bibliotheek.