Werkgroep Kempuseum

Omschrijving

De werkgroep van het Kempuseum zet mee het erfgoed van Brecht op de kaart. De input van de leden maakt van het museum een moderne instelling met een actuele werking en aanbod..

Reglementen van het beheersorgaan van het Kempuseum

Statuten werkgroep Kempuseum

Samenstelling

De werkgroep wordt samengesteld uit geïnteresseerde leden van de erfgoedraad. De erfgoedconsulent en de schepen van erfgoed nemen ook deel aan de vergaderingen, maar zijn niet stemgerechtigd.

Vergaderingen

De vergaderingen zullen in sommige gevallen samen worden georganiseerd met de erfgoedraad. De vergaderdata worden in overleg op de voorgaande vergadering bepaald.