Openbaar onderzoek

Voor sommige vergunningsaanvragen of ontwerp-uitvoeringsplannen omtrent ruimtelijke ordening en milieu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij inspraak van de burger mogelijk is.  Wanneer er bij een openbaar onderzoek wettelijk gezien een publicatie in krant- of weekblad moet geplaatst worden, zal ook op deze plaats een advertentie gepubliceerd worden.

Een openbaar onderzoek voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen duurt dertig dagen (zestig dagen voor vergunningsaanvragen waarvoor een milieueffectrapport moet worden opgemaakt) (VCRO). Voor milieuvergunningaanvragen klasse 1 en 2 is er een buurtonderzoek van 30 dagen verplicht door de Vlaamse Milieuwetgeving (vlarem). Ook andere openbaar onderzoeken kan je hier terug vinden alsook bekendmakingen over besluiten inzake milieuvergunningen.

Hieronder vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken met een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de aanvraag. 
Iedereen kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek schriftelijk bezwaren en/of opmerkingen indienen met duidelijke verwijzing naar de betreffende aanvraag. De dossiers liggen gedurende de periode van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedszaken (gemeentehuis 1ste verdieping).

Bij bekendmakingen vind je een lijst met alle openbare onderzoeken die momenteel lopen.