College van burgemeester en schepenen

Het Brechts college bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen en een voorzitter bijzonder comité. Het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente, zoals het beheer van de financiën en de goederen, de vaststelling van rooilijnen, afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen, het aanstellen van personeel,… Iedere schepen specialiseert zich in een welbepaald beleidsthema. Alle beslissingen worden wel gezamenlijk genomen.

Besluitenlijst
De besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen kan je terug vinden op https://brecht-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving.