Commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie

Door de gemeenteraad werd d.d. 9 januari 2014 goedkeuring verleend aan de oprichting van de commissie voor de intergemeentelijke samenwerking en integratie. Deze commissie waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.