Zittingen

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert doorgaans elke tweede donderdag van de maand in de raadzaal van het GC Jan vander Noot (Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht). De zitting begint om 20.00 uur. Je kan de openbare zitting bijwonen op volgende data:

2020

 • 12 november
 • 10 december

2021

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 11 maart
 • 8 april
 • 6 mei (1ste donderdag)
 • 10 juni
 • 9 september
 • 14 oktober
 • 18 november (3de  donderdag)
 • 9 december