Vast Bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk wezlijn voor en voert de besluiten van de raad uit. 

Bestanden