mobiliteit en openbare werken

  • Voorlopig rijbewijs

    17/07/2014

    Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

    Voor de categorie B zijn er twee verschillende modellen: