Verplichte keuring van de binneninstallatie van waterleidingen bij nieuwbouw, renovatie en wijzigingen

De binneninstallatie van de waterleiding is een belangrijk onderdeel van de watertoevoer. Bij verkeerde keuze van materialen, verkeerde installatie van apparaten of slecht onderhoud, kunnen problemen ontstaan. De kwaliteit van het water kan bijvoorbeeld verminderen. Of u kunt te maken krijgen met lekken of onveilige situaties. Daarom moet de 'sanitaire installatie' gekeurd worden.

Voorwaarden

In het waterverkoopreglement staat dat de sanitaire binneninstallatie moet gekeurd worden. De keuring is verplicht bij:

 • nieuwbouw, vóór de eerste ingebruikname
 • renovatie van de installatie
 • belangrijke wijzigingen in de binneninstallatie (bijv. plaatsen van een waterontharder, drukverhogingsinstallatie, brandblusinstallatie, zwembad met verwarming, ...).

Een binneninstallatie is klaar voor keuring als minstens de volgende toestellen geplaatst zijn, aangekoppeld zijn op de waterleiding en voorzien zijn van de nodige beveiligingen:

 • centrale beveiliging aan het begin van uw installatie
 • alle toestellen voor warmwaterproductie
 • centrale verwarming
 • toilet
 • bad en/of douche met kranen
 • keukenkraan
 • lavabo met kranen
 • bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater (regenwater of putwater) (indien voorzien).

(opgelet: keuring is eveneens verplicht voor hemelwatercircuit en rioolaansluitingen)

Procedure

U kunt een keuring van de binneninstallatie aanvragen bij uw watermaatschappij.

De controleur gaat na of de binneninstallatie aangelegd is volgens de meest recente uitgave van

Na de keuring krijgt u een keuringsattest waarop staat of uw installatie 'conform' is of 'niet conform'. Als uw installatie 'niet conform' is, mag ze niet in dienst gesteld worden. De gebreken moeten eerst hersteld worden en de installatie moet dan herkeurd worden.

In de folder 'Keuring van de binneninstallatie voor drinkwater' van Aquaflanders komt u meer te weten over:

 • soorten keuringen
 • aanvraag van een keuring
 • documenten die (in drievoud) aanwezig moeten zijn bij de keuring (uitvoeringsplan en toestellenlijst)
 • verloop van de keuring
 • wat u moet doen als uw binneninstallatie 'niet conform' is verklaard.
Prijs

Uw drinkwatermaatschappij kan u info geven over de kostprijs van een keuring.

Regelgeving

Art. 7 § 3 van het besluit van de Vlaamse regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.