Stedenbouwkundige vergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
  • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
  • omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
  • omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging)
  • omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning).

Meer info op https://www.brecht.be/omgevingsvergunning#overlay-context=wonen/bouwen-….