Steenmarter

Steenmarter op bezoek?

De steenmarter heeft zich goed aangepast aan onze dichtbevolkte omgeving. Na jarenlange afwezigheid komt deze diersoort vandaag opnieuw in zowat alle gemeenten voor. Dat is goed nieuws voor de natuur in Vlaanderen, maar er kunnen ook conflicten optreden.
Steenmarters kunnen kabels in auto’s kapotbijten, ze kunnen op zolders voor overlast zorgen en ze durven wel eens een kippenhok binnendringen. Hieronder bieden we enkele oplossingen aan.

Oplossingen voor problemen met steenmarters

 

Referenties