Streekeigen bomen en struiken

Streekeigen bomen en struiken


Als je bomen en/of struiken wil aanplanten kies dan bij voorkeur voor inheems plantmateriaal en/of streekeigen soorten. Dit zijn soorten die van nature voorkomen in een bepaalde streek.


Kiezen voor streekeigen planten is kiezen voor meer natuur. Ze sluiten goed aan bij het bestaande landschap en zijn aangepast aan het lokale klimaat en de plaatselijke bodem. Daardoor groeien ze beter en zijn ze beter bestand tegen ziektes en (insecten)plagen. Kortom, streekeigen planten gedijen hier beter dan hun uitheemse of exotische soortgenoten!

Door de gemeente Brecht werd een lijst van streekeigen bomen en struiken goedgekeurd. Deze lijst is gebaseerd op de brochure ‘Plant-Wijzer’ van de provincie Antwerpen, het GNOP van de gemeente Brecht en relevante literatuur. De soorten die cursief gedrukt werden worden beschouwd als typisch voor onze streek.

Fruitbomen werden niet de lijst opgenomen maar verdienen evenveel aandacht, zoals oude soorten zoals de kweepeer (Cydonia oblonga) en de mispel (Mespilus germanica), naast andere soorten die zo goed als verdwenen zijn. Voor meer informatie over oude en lokale fruitrassen kan u terecht bij de Nationale Boomgaardenstichting .

 

Educatieve zaadoogstacties

Vaak vinden er zaadoogstacties plaats om het autochtoon plantgoed te behouden. Door zaden te verzamelen en op te kweken kunnen we met hun nakomelingen nieuwe autochtone elementen aanplanten binnen de Voorkempen. Meer info hierover bij Regionaal Landschap De voorkempen, Agentschap voor Natuur en Bos, Bosgroep Antwerpen Noord vzw.