Uittreksel uit het strafregister

Wat

Het uittreksel uit het strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Er bestaan drie modellen van het uittreksel uit het strafregister. De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt:

 • het model afgeleverd conform artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering: bestemd voor alle andere activiteiten dan deze vermeld bij de volgende twee modellen;
 • het model afgeleverd conform artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering: bestemd voor een aantal gereglementeerde activiteiten, bijvoorbeeld:
  • wapenvergunning en jachtverlof
  • drankslijteren
  • boekhoudkundige of fiscale beroepen
  • beroepen in de veiligheid
  • taxichauffeur
  • ...;
 • het model afgeleverd conform artikel 596.2 van het Wetboek van Strafvordering
  Bestemd voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-, medische en sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voorwaarden

Je moet inwoner zijn van de gemeente Brecht.

Procedure

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Neem uw identiteitskaart mee.

Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in BelgiĆ« (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
 • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kunt u ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • een andere inwoner:
  • mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger
  • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als u bloedverwant bent van de overledene.

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart
 • Indien een ander persoon het uittreksel uit het strafregister voor je komt aanvragen: volmacht en kopie van je identiteitskaart

Bedrag

Gratis