Vluchtelingenproblematiek (toelage voor scholen): subsidies aanvragen

Subsidie in het kader van de vluchtelingenproblematiek voor erkende vluchtelingenkinderen en kinderen die subsidiair beschermd zijn. Deze aanvraag kan tot 30 juni 2017 ingediend worden. 

Gegevens aanvrager
Gegevens school
Gegevens actie(s)
Omschrijf welke actie(s) werd(en) ondernomen om de integratie van erkende vluchtelingenkinderen en/of kinderen die subsidiair beschermd zijn te verbeteren.
Gegevens kinderen
Betaalbewijzen
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, tif, txt, pdf, doc, docx, ppt, xls, xlsx.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, txt, pdf, doc, docx, pptx, xls, xlsx.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Voeg hierbij betaalbewijzen toe die duiden op de extra ondersteuning.