Schooluitleen

Schooluitleen

Tijdens het schooljaar zijn alle klassen welkom om boeken te ontlenen.

Wanneer kan ik langskomen met mijn klas?

Je maakt hiervoor best op voorhand een afspraak of maak, in samenspraak met de bib, een “uitleenkalender” voor het ganse jaar. Op deze manier kan er gezorgd worden voor de nodige begeleiding in de bibliotheek en voor spreiding van de klasbezoeken.

Klassenkaart vs. leerkrachtenkaart:

  • Klassenkaart: Je kan als klas gebruik maken van een gratis klassenkaart. Alle leerlingen kunnen hierop hun boek zetten. Per klas kan je gedurende 6 weken uitlenen (max 6 AVM-materialen/kaart). Deze kaart kan enkel gebruikt worden gedurende het schooljaar.
  • Leerkrachtenkaart: Als (toekomstig) leerkracht kan je een leerkrachtenkaart aanvragen voor het uitlenen van materialen die voor lesdoeleinden gebruikt worden. Per kaart kan je maximaal 20 materialen uitlenen gedurende 6 weken. Bovenop deze 20 materialen kunnen maximaal 6 audio-visuele materialen ontleend worden. Het lidgeld voor een leerkrachtenkaart bedraagt 7,50 euro.

Wat te doen met boetebrieven op de klassenkaart?

Eventuele boetebrieven die verstuurd worden dienen in eerste instantie als herinnering voor achtergebleven boeken. Op deze klassenkaart dient dus geen boete betaald te worden, wel dienen verloren boeken vergoed te worden.

Voor meer informatie of vragen kan je terecht bij Ben Vandeloock.