Cultuurraad

Omschrijving

De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Dat wil zeggen dat de raad het gemeentebestuur adviezen geeft over allerlei zaken die met cultuur te maken hebben. Enkele voorbeelden daarvan zijn straatnamen, subsidies aan cultuurverenigingen, gemeentebegroting, gemeentelijke reglementen,...

Statuten cultuurraad

Statuten cultuurraad