Cultuurraad

Omschrijving

De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Dat wil zeggen dat de raad het gemeentebestuur adviezen geeft over allerlei zaken die met cultuur te maken hebben. Enkele voorbeelden daarvan zijn straatnamen, subsidies aan cultuurverenigingen, gemeentebegroting, gemeentelijke reglementen,...

De cultuurraad organiseert zelf af en toe activiteiten.

Samenstelling

De cultuurraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

 • Algemene Vergadering
  • ongeveer 80 personen die een vereniging vertegenwoordigingen;
  • individuele personen die erg deskundig of heel erg geïnteresseerd zijn in cultuur;
  • vergadert 1x per jaar.
 • Raad van Bestuur
  • 10 leden verkozen uit de Algemene Vergadering;
  • vergadert maandelijks.
  • Els Breugelmans, Aloïs Brosens, Rein Schiltz, Willem Verheyen, Vera Vercauteren, Janssens Frans en Tim Van Der Stighelen.

Lid worden?

Verenigingen of individuen die lid willen worden, kunnen hun kandidatuur binnenbrengen bij de cultuurbeleidscoördinator. Meer informatie en de nodige documenten vind je hier: