Subsidie

Erkende Brechtse cultuurverenigingen kunnen via de cultuurdienst jaarlijks een aanvraag doen tot het bekomen van subsidies. De erkende Brechtse verenigingen ontvangen hiervoor automatisch een oproep via de cultuurdienst. 

Voor cultuurverenigingen bestaan er 4 reglementen:

Forfaitaire basissubsidies cultuur
Projectsubsidie cultuur
Subsidie jubilerende verenigingen
Infrastructuursubsidies