Subsidies jeugd

De gemeente Brecht ondersteund burgers en verenigingen op verschillende manieren. Dat kan zowel financieel, als niet-financieel. Denk daarbij aan de uitleendienst, verlaagde tarieven voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur of de terugbetaling van een kadervorming in het jeugdwerk. Als deze info is samengevat in verschillende retributiereglementen per topic. Je vindt deze terug onder bekendmakingen.

Volgende reglementen zijn mogelijks voor jou als jongere of als jeugdvereniging van toepassing:

  • Reglement subsidies kadervorming jeugdwerk
  • Subsidiereglement infrastructuur
  • Subsidiereglement jeugd
  • Erkenningsreglement voor Brechtse verenigingen

Kadervorming

Terugbetalingen voor individuele kadervormingen kunnen aangevraagd worden tot en met 1 oktober door dit formulier in te vullen. 

Alle aanvragen die nadien binnen komen zullen pas op het einde van het daaropvolgende jaar uitbetaald worden.

LET OP: Enkel vormingen die leiden tot het behalen van een erkend attest "Animator", "Hoofdanimator" of "Instructeur" in het jeugdwerk komen in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling.