Subsidies jeugd

Zowel jeugdwerkinitiatieven als individuele jongeren kunnen subsidies aanvragen. Je hoeft niet noodzakelijk lid van de jeugdraad te zijn om aanspraak te maken op subsidies.

Zo kan je als je een vorming bent gaan volgen in het jeugdwerk een terugbetaling krijgen van het inschrijfgeld. Bovendien kunnen jongeren projectsubsidies krijgen voor iets wat ze in de gemeente organiseren.

Jeugdbewegingen in de gemeente kunnen een basis-, kadervorming-, kamp-, verbouw-, energie-, project- en securitysubsidies aanvragen.

Vanaf het subsidiejaar 2014-2015 is er een nieuw reglement van kracht. Dit reglement vind je onderaan deze pagina, met het bijhorend erkenningsreglement.