Inclusieproject

Kinderen en jongeren die naar Speelkriebels komen zijn divers. Sommigen onder hen hebben specifieke zorgbehoeften. Doel van het inclusieproject is om ons speelplein toegankelijker te maken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, kinderen met een fysieke en/of mentale beperking en kinderen met een medische problematiek. Dit doen we door het speelplein te voorzien van extra structuur door middel van een kloksysteem met dagindeling, wegwijzers met symbolen, foto’s van alle animatoren, enzovoort.

 

Er is ook een vriendenboekje van onze kinderen beschikbaar voor onze animatoren. Hierin staan handige tips & tricks over hoe je het best met de kinderen omgaat, welke spelen ze leuk vinden, … Op die manier proberen we onze activiteiten af te stemmen op maat van elk kind.

 

In dit project worden we ondersteund door ervaren medewerkers van de VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk). Ze geven vormingen en versterken onze vaardigheden als animator op het speelplein. Zo leren onze animatoren zich onder andere in te leven in de leefwereld van kinderen die het op sociaal-emotioneel vlak iets moeilijker hebben, maar ze leren evengoed hoe ze een spel kunnen aanpassen zodat iedereen kan meespelen. Want voor ons verdient elk kind een plaatsje op ons speelplein!