Wanneer is Speelkriebels open?

Onze Speelpleinwerking zal doorgaan elke werkdag van maandag 4 juli 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022.

Opgelet: op maandag 11 juli - donderdag 21 juli - maandag 15 augustus is er GEEN SPEELPLEINWERKING!

Openingsuren:

Dagelijks geopend van 09u00 tot 16u00

We vragen om de kinderen niet later dan 09u af te zetten en niet vroeger dan 16u af te halen. Uitzonderingen hierop kunnen aangevraagd worden bij de Hoofdanimator ter plaatse.

Gratis voor- en na opvang! (niet apart inschrijven)

Vooropvang: 07u30 - 09u00

Na opvang: 16u00 - 18u00