Wanneer is Speelkriebels open?

Wanneer?

Van 2 juli tot en met 28 augustus

Vooropvang: 07.30 uur – 09.00 uur.

Na-opvang: 16.00 uur – 18.00 uur.

Een dagje Speelkriebels: 09.00 uur tot 16.00 uur.

 

Wenst u uw kind toch vroeger af te halen?

Dit kan UITZONDERLIJK en enkel om MEDISCHE REDENEN.

Wij vragen om de Hoofdanimatoren op voorhand te verwittigen en nadien een doktersattest binnen te brengen. Het is tevens niet mogelijk uw kind nadien terug af te zetten.

 

Wij vragen met aandrang uw kind ten laatste om 09.15 uur af te zetten en niet vroeger dan 16.00 uur af te halen. Dit om de organisatie en continuïteit van de werking te kunnen garanderen.

Speelkriebels is steeds gesloten op feestdagen: dus geen speelpleinwerking op 1 juli, 15 augustus, 29 augustus en 30 augustus

Voor meer info over hoe schrijf ik in voor een dagje Speelkriebels, kan je doorklikken op onze inschrijfpagina.