Toelagereglement verenigingen

Op 10 juni 2021 keurde gemeenteraad het “Toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven omwille van de impact van Corona op hun werking – Periode 2” goed waarmee erkende Brechtse verenigingen én verenigingen die een nominatieve toelage krijgen van de gemeente Brecht financiële noodsteun kunnen aanvragen.

Coronabonus 25%

In een eerste fase kregen de erkende Brechtse cultuur-, jeugd-, ouderen- en sportverenigingen begin augustus alvast een (automatische) coronabonus van 25% op de jaarlijkse werkingstoelages uitbetaald op hun rekening.

Aanvraagformulier

In deze tweede fase kunnen Brechtse verenigingen én verenigingen die een nominatieve toelage krijgen van de gemeente Brecht tussenkomsten aanvragen voor 4 verschillende categorieën:

  • Terugbetaling huur infrastructuur
  • Terugbetaling vaste doorlopende kosten eigen aan beheer van infrastructuur
  • Tegemoetkoming voor gemaakte kosten omwille van coronamaatregelen
  • Tegemoetkoming verlies aan misgelopen winsten van fondswervende activiteiten (nieuwe categorie!)

Vanaf 1 september is het online aanvraagformulier via deze link beschikbaar voor de aanvragen van tussenkomsten voor periode 2. In dit formulier kunnen alle betaalbewijzen, facturen en bijkomende info toegevoegd worden waarvoor de verenigingen een terugbetaling wensten te ontvangen.. Op 30 september zal het aanvraagformulier voor periode 2 afgesloten worden.

Je kan als vereniging een maximaal bedrag van €4 500 aan financiële noodsteun uitbetaald krijgen. Doe uw aanvraag weloverwogen en vraag niet meer aan dan dat uw vereniging nodig heeft om financieel gezond te blijven. Indien de aanvragen het beschikbare subsidiekrediet overschrijden, dan zullen de aangevraagde bedragen verhoudingsgewijs in mindering gebracht worden.

De gedetailleerde voorwaarden kan je terugvinden in het toelagereglement.

Indien u vragen heeft, dan kan u daarvoor terecht bij de sport-, jeugd- of cultuurdienst.