Toelagereglement verenigingen

Om het verenigingsleven te ondersteunen besliste besliste de Vlaamse overheid eind juni om een noodfonds van ruim 87 miljoen euro ter beschikking te stellen van de lokale besturen. Van dit fonds kwam er in totaal 272.261,10 euro aan de gemeente Brecht toe. Na een bevraging bij de verenigingen en na raadpleging van de adviesraden werd er door het gemeentebestuur gewerkt aan een uitgebalanceerd pakket aan ondersteuningsmaatregelen dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Diverse ondersteuningsvormen

De verenigingen kunnen alvast rekenen op een bonus van 50% op hun werkingssubsidies en maken daarnaast aanspraak op de terugbetaling van kosten die ze vanwege de Coronamaatregelen hebben moeten maken. De gemeente komt eveneens ook tussen in de huurkosten van lokalen en de niet-recupereerbare kosten van evenementen die geannuleerd moesten worden als gevolg van de coronamaategelen.

Naast de voorziene financiële ondersteuning wordt er ook materiaal aangekocht voor de uitleendienst waarmee de verenigingen hun activiteiten coronaproof kunnen laten doorgaan. Daarbovenop worden er ook coronasignalisatiepakketten voorzien voor verenigingen die geen gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur. Inhoudelijke ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van workshops en infosessies over onder meer ledenwerving en fondswerving. Het noodfonds voorziet ook extra budget voor personen in armoede en bijzondere doelgroepen. Zo kan elk dossier van 2020 nog uitbetaald worden.

Nieuw toelagereglement noodfonds voor erkende Brechtse verengingen

Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad het “Toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven omwille van de impact van Corona op hun werking” goedgekeurd waarmee erkende Brechtse verenigingen financiële noodsteun kunnen aanvragen.

Er zijn verschillende ondersteuningsvormen voorzien:

  • Huurkosten gebruik infrastructuur
  • Toelage voor verenigingen die zelf infrastructuur beheren mits ze inkomstenverlies kunnen aantonen
  • Tegemoetkoming voor gemaakte kosten omwille van coronamaatregelen
  • Terugbetaling niet-recupeerbare kosten voor geannuleerde evenementen begin Corona
  • (automatische) Coronabonus van 50% op de jaarlijkse werkingstoelages van erkende Brechtse cultuur-, jeugd-, ouderen- en sportverenigingen

Online aanvraagformulier beschikbaar

Er zijn twee indienrondes voorzien: één in januari 2021 (periode 1 van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020) en één in juli 2021 (periode 2 van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021)

Vanaf 11 januari 2021 is het online aanvraagformulier beschikbaar voor de aanvragen van tussenkomsten voor periode 1. Alle erkende Brechtse verenigingen hebben hiervoor in een email met link naar het online aanvraagformulier ontvangen. In dit formulier kan je alle betaalbewijzen en facturen uploaden waarvoor je graag een terugbetaling wil ontvangen. Op 31 januari zal het aanvraagformulier voor periode 1 afgesloten worden.

De gedetailleerde voorwaarden kan je terugvinden in het toelagereglement via de link onderaan deze pagina.

Hoopvol naar 2021

Met de verdeling van het noodfonds tracht de gemeente op een gerichte in te spelen op de uiteenlopende noden en verwachten van de verenigingen. Sinds de invoering van de eerste coronamaatregelen in maart 2020 doen zij namelijk hun uiterste best om de werking voor hun vele leden toch te kunnen garanderen onder moeilijke en vaak veranderende omstandigheden. Dit ondersteuningspakket draagt er dan ook hopelijk toe bij dat de vele vrijwilligers en leden in 2021 met volle moed aan de slag kunnen gaan bij hun vereniging.