Toelagereglement verenigingen

Op 9 december 2021 keurde de gemeenteraad het “Toelagereglement aankoop CO² meters in kader van het noodfonds – Periode 3” goed. Dit nieuwe reglement maakt het mogelijk voor verenigingen om een toelage te ontvangen voor de gemaakte kosten voor de aankoop van één of meerdere CO² meters.

Wie kan deze toelage aanvragen?

 • Brechtse erkende verenigingen die infrastructuur beheren of
 • Brechtse erkende verenigingen die gebruik maken van niet-gemeentelijke infrastructuur op grondgebied Brecht waar volgens de geldende regelgeving aan CO² meting gedaan moet worden en waar geen CO² meter voorhanden is.

De gedetailleerde voorwaarden kan je terugvinden in het toelagereglement dat werd bijgevoegd onderaan deze pagina.

Welk bedrag is voorzien?

De terugbetaling gebeurt op basis van facturen en dit voor een maximum van 75% van deze aankoopprijs. De toelage is begrensd tot 2.000 euro per vereniging. Facturen mogen niet ouder zijn dan 1 januari 2021.

Aangezien in deze ronde het laatste resterende budget van het gemeentelijk noodfonds verdeeld wordt, bestaat de kans dat de aangevraagde toelagen het beschikbare budget zullen overschrijden. Indien dat het geval zou zijn worden de aangevraagde toelagen verhoudingsgewijs in mindering gebracht ten opzichte van de beschikbare subsidiepot.

Aanvraagformulier

Vanaf heden is het online aanvraagformulier via deze link beschikbaar voor de aanvragen van tussenkomsten voor de aankoop van CO² meters. In dit formulier kan je dan alle informatie, betaalbewijzen en facturen uploaden waarvoor je graag een terugbetaling wil ontvangen. Op 10 januari zal het aanvraagformulier afgesloten worden.

Voor je aan het invullen van het formulier wil beginnen: het formulier is een Google Form, waarvoor een account verreist is. Zorg dat je de gevraagde bijlages digitaal bij de hand hebt, zodat je deze meteen kan toevoegen aan het formulier (bv betaalbewijzen, facturen, plannetje plaatsing CO² meters … ).

Vorige rondes van het gemeentelijk noodfonds

In de vorige rondes werden via het noodfonds werden al een aantal coronasubsidies uitgekeerd aan de erkende Brechtse cultuur-, jeugd-, ouderen- en sportverenigingen voor een totaalbedrag van €251.593. Hieronder een overzicht van de maximumbedragen die aangevraagd konden worden per vereniging:

 • Terugbetaling huur infrastructuur (€1.000 in 2020 + €1.500 in 2021)
 • Terugbetaling vaste doorlopende kosten eigen aan beheer van infrastructuur (€3.000 in 2020 + €2.000 in 2021)
 • Tegemoetkoming voor gemaakte kosten omwille van coronamaatregelen (€1.000 in 2020 + €500 in 2021)
 • Terugbetaling niet-recupereerbare kosten voor geannuleerde evenementen (€750 in 2020)
 • Tegemoetkoming verlies aan misgelopen winsten van fondswervende activiteiten (€500 in 2021)
 • Automatische coronabonus van 50% op de jaarlijkse werkingstoelage (2020)
 • Automatische coronabonus van 25% op de jaarlijkse werkingstoelage (2021)
 • Terugbetaling lidmaatschap verenigingen aan Brechtse jongeren (uitbetaald aan 1.150 jongeren)
 • Terugbetaling aankoop CO² meters (€2.000 in 2022)

Indien u vragen heeft, dan kan u daarvoor terecht bij de sport-, jeugd- of cultuurdienst.