Sporten in corona

Sporten in tijden van corona 

UPDATE 27/06/2021 - huidige regels voor sport

De federale regels zijn in lijn met het laatste ministeriële besluit van de federale regering. 

 • Zowel voor indoor als voor outdoor kan er opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dat noodzakelijk is door de aard van de sport. Dat geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband.
 • Nog enkele tips om veilig te sporten:
  Was regelmatig je handen.
  Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts.
  Kies voor buiten.
  Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
  Iedereen in gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
  Verlucht en ventileer binnenruimtes.
  Hou nog even een veilige afstand
   

UPDATE 27/05/2021 

De federale regels zijn in lijn met het laatste ministeriële besluit van de federale regering. We sommen ze hieronder even voor je op.

 • Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dat noodzakelijk is door de aard van de sport. Dat geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband
 • Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet. Vanaf vandaag 25 juni is dat maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli wordt dat een maximum van 200 deelnemers
 • De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt
 • Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen
 • Trainers dragen een mondmasker wanneer de veilige afstand niet kan gegarandeerd worden (behalve wanneer er getraind wordt met kleuters, tot en met 6 jaar)
 • Vechtsporten en andere close-contact sporten zoals koppeldans zijn toegelaten
  • We adviseren wel om de onderlinge contacten tijdens trainingen zo veel mogelijk te beperken. Organiseer trainingen bijvoorbeeld zodanig dat sporters onderling afstand kunnen houden, tenzij met een vaste sparringpartner gedurende de training
 • Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal…) in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten, mits gebruik van een mondmasker
 • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dat niet mogelijk is de capaciteit te beperken.
  • In sporthal De Ring zijn momenteel renovatiewerken aan de kleedkamers en douches aan de gang. Daarom zijn er momenteel 2 kleedkamers en GEEN douches beschikbaar. Van zodra daar verandering inkomt, laat ik jou dat meteen weten
 • Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo worden dag inschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.
 • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
  • Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor die toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden
  • Zonder Covid Safe Ticket
   • Binnen tot 2 000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dat lager is dan 2 000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
   • Buiten tot 2 500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. voetbalstadion)
  • Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen
  • Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden
  • CERM en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht, behalve wanneer men indoor onder 100 en outdoor onder de 200 toeschouwers blijft.

UPDATE 27/03/2021

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen. 
 • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
 • Begeleiding draagt mondmaskers. 
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is mogelijk.
 • Er wordt vanuit de gemeente gevraagd om geen kleedkamers te gebruiken (omwille van slechte verluchting, met te veel in een kleine ruimte, te dicht op elkaar…)
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

Sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
 • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Begeleiding draagt mondmaskers.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is niet mogelijk.
 • Er wordt vanuit de gemeente gevraagd om geen kleedkamers te gebruiken (omwille van slechte verluchting, met te veel in een kleine ruimte, te dicht op elkaar…)
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

Algemeen geldt:

 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve in zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten.
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

Op de website van Sport Vlaanderen kan je het algemeen sectorprotocol voor sport terugvinden (versie 27 maart 2021).

Via deze link kan je naar de veelgestelde vragen - FAQ's ivm de gemeentelijke maatregelen van de gemeente Brecht

UPDATE 12/01/2021

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve

 • voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later): Zij mogen:
  • outdoor en indoor sporten. De sportbubbel mag niet groter zijn dan 10 kinderen 
  • op sportkamp met groepen niet groter dan 15 kinderen (+2 begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente (aanvraag met draaiboek stuur je naar corona@brecht.be )
 • voor personen vanaf 13 jaar indien ze zich houden aan strikte voorwaarden:
  • outdoor sportlessen en -trainingen met maximum vier personen zijn toegestaan als ze georganiseerd zijn door een club of vereniging. Een van die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider. 
  • Uitzonderingen op de regel van vier zijn enkel mogelijk in het kader van onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs.

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

 • alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
 • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m
 • met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand. 

En verder:

 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open voor iedereen. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten het protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen. 
 • Fitnesscentra en bowlingzalen blijven gesloten, ook voor kinderen. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten tot 31 maart 2021
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

 Op de website van Sport Vlaanderen kan je het algemeen sectorprotocol voor sport terugvinden (versie 29 januar 2021)

Via deze link kan je naar de veelgestelde vragen - FAQ's ivm de gemeentelijke maatregelen van de gemeente Brecht

UPDATE 17/11/2020 - gemeente neemt bijkomende lokale maatregelen tot 31 maart!

De gemeente Brecht stelt tijdens het managen van de coronacrisis vast dat een groot aantal besmettingen in onze gemeente zich voordoet tijdens de vrijetijdsbesteding. Het gaat dan vooral over besmettingen tijdens activiteiten van verenigingen en andere organisatoren. Om de verspreiding van de epidemie in onze gemeente onder controle te krijgen en houden, riep de burgemeester op 16 november alle verenigingen en organisatoren digitaal samen om maatregelen op lange termijn (tot en met 31 maart 2021) vast te leggen. De gemeente vraagt bovendien aan alle inwoners om zich tijdelijk te beperken tot deelname aan 1 hobby/vereniging per persoon.

Het gemeentelijk protocol vrijetijdsbesteding samengevat in een notendop:

 • De werking van de vereniging wordt tijdelijk beperkt tot enkel de kernactiviteiten (geen drank- en eetfestijn, geen uitstapjes, geen opendeurdagen)
 • De groepen bestaan uit maximum 15 personen (+ 2 begeleiders)
 • De activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats, tenzij het niet anders kan
 • Deelnemers dragen een mondmasker (ook sterke aanbeveling voor -12 jarigen) zoals omschreven in het protocol - afhankelijk van activiteit
 • Iedere vereniging of organisator duidt een corona-verantwoordelijke aan via dit invulformulier
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten
 • De gemeente beveelt alle Brechtenaars aan zich te beperken tot 1 hobby / 1 vereniging / 1 bubbel van 15 personen per week.
 • Alle gemeentelijke activiteiten worden tijdelijk geannuleerd
 • Het protocol loopt over langere termijn tot 31 maart 2021
 • Vragen en uitzonderingen via corona@brecht.be 

We raden je aan om het volledige protocol toch nog even door te lezen, want naast deze verkorte opsomming staan er nog andere maatregelen vermeld. Verder moet je ook aandacht hebben voor de geldende federale maatregelen die ook blijvend van kracht zijn bovenop deze maatregelen.

De federale regels voor sport zijn momenteel: 

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:

 • voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) - de gemeente Brecht geeft hiervoor toelating mits toepassing van het gemeentelijke protocol alsook de specifieke maatregelen zoals omschreven in het sectorprotocol sport.
 • voor een privétrainer (zie verder) die zijn activiteiten verderzet. Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met respect voor de afstandsregels van 1,5m tijdens de activiteiten. 

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

 • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
 • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m

Fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen
Kleedkamers en douches blijven gesloten (burgemeestersbesluit)
Sportkantines blijven gesloten
Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister

Link naar het gemeentelijk protocol

Link naar de veelgestelde vragen - FAQ's (aanrader!)

Link naar de opname van webinar van de burgemeester op 16/11/2020

 

UPDATE 29/10/2020

Ook op onze sportactiviteiten heeft de strijd tegen het coronavirus heel wat impact. De gemeente Brecht roept al haar inwoners, verenigingen en leden op om de regels strikt na te leven en samen ieders veiligheid te garanderen.

In Brecht gaat het niet goed met de coronacijfers. De gemeente werkt momenteel aan een gemeentelijk reglement met (extra) coronamaatregelen specifiek voor Brecht, en dit voor een langere termijn. Voor dit burgemeestersbesluit met extra richtlijnen in voege gaat, zullen we hierover toelichten aan alle Brechtse verenigingen. Meer informatie volgt later. Momenteel volgen alle verenigingen uiteraard de geldende Vlaamse en federale maatregelen.

Bovendien roepen we alle verenigingen op om hun werking voor -12 jarigen vrijwillig stop te zetten. We stellen ook in deze doelgroep vast dat er in onze gemeente besmettingen gebeuren. Het tijdelijk stopzetten van ook deze werking kan mee zorgen voor het inperken van het aantal besmettingen in onze gemeente. Vandaar willen we ook jouw vereniging vragen om –als jullie een werking hebben voor -12 jarigen- deze stop te zetten.

 

Wat zijn de geldende federale en Vlaamse richtlijnen in het kort voor SPORT?

Deze maatregelen zijn voorlopig afgekondigd voor 3 weken, ingaande vanaf donderdag 29 oktober 2020 tot en met donderdag 19 november 2020. 

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, fitness, …) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Hieronder wordt ook verstaan alle vormen van personal training of begeleide ‘small group training’.
 • Indoor sporten is verboden
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • Met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
  • Of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5 m.
  • Houd daarbij ook rekening met de sportspecifieke richtlijnen vanuit de federaties (zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten om momenteel dubbel tennis te spelen ook al zou je daar afstand kunnen bewaren).
 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen.
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en mits schriftelijke toestemming van de gemeente Brecht.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister.

Lees ook zeker even de gedetailleerde protocollen en informatie na als je toch verder aan de slag wil gaan.

 

 

UPDATE 13/10/2020

Sporten in georganiseerd verband (= de sportclub of professionele context) mag:

 • Voor kinderen tot en met 12 jaar blijven alle indoor en outdoor sportactiviteiten mogelijk. Zij kunnen nog steeds contact maken binnen de sportgroep en ook tussen sportgroepen is contact mogelijk. Het contact tussen groepen is enkel mogelijk indien noodzakelijk in functie van een wedstrijdcontext.
 • Voor personen ouder dan 12 jaar gelden er wel beperkingen.
  • OUTDOOR zijn nog steeds sportactiviteiten mogelijk met contact binnen de sportgroep, voor zover dit noodzakelijk is voor het beoefenen van de sport. Ook contact tussen sportgroepen blijft mogelijk, voor zover dit contact noodzakelijk is voor de beoefening van de sport in een wedstrijdcontext. Dit betekent dat alle outdoor sportwedstrijden kunnen doorgaan in code oranje.
  • INDOOR kan enkel nog contactloos gesport worden. Alle sporten kunnen in principe blijven doorgaan, zolang er geen oefen- of wedstrijdvormen worden gegeven waarbij de veilige afstand van 1,5m niet te allen tijde kan worden gegarandeerd.

Algemene principes voor activiteiten binnen de sportclub of professionele context:

 • Sportactiviteiten zijn enkel mogelijk volgens de voorwaarden opgenomen in de leidraad sport en corona.
 • Het maximum aantal sporters dat tegelijk mag sporten binnen in een (sport)zaal wordt bepaald door de densiteitsregel opgenomen in de leidraad (30m² per sporter - zie verder).
 • De sportbubbel bestaat uit maximum 50 personen, zowel binnen als buiten.
 • Er is steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig die toezicht houdt (bv coach).
 • Handen wassen voor en na en ontsmetten van het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten
 • Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent in een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat….
 • Voor alle sportlessen geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres in kader van de contacttracing.
 • De sportkantines zijn open en volgen de richtlijnen van de horeca. Sportkantines sluiten de deuren om 23.00 uur en je zit er maximum met 4 aan één tafel. Registratie blijft verplicht voor iedereen die aan je tafel zit.
 • Kleedkamers en douches zijn verplicht gesloten
 • Publiek is toegelaten op sportactiviteiten (maar wordt wel afgeraden) conform het protocol en mits toelating van de gemeente Brecht. Toeschouwers zijn steeds verplicht mondmaskers te dragen (zowel indoor als outdoor). 
 • Sportevenementen of -activiteiten zijn alleen mogelijk mits schriftelijke toelating van de gemeente Brecht. Het maximale aantal aanwezigen bedraagt 200 personen voor evenementen die binnen plaatsvinden en 400 aanwezigen voor evenementen die buiten plaatsvinden. Het Covid Event Risk Model (CERM) wordt door elke organisator van een sportwedstrijd of sportevenement ingevuld en overgemaakt aan de gemeente Brecht (zie verder).

 

Kleedkamers sluiten verplicht

Alle kleedkamers en douches sluiten verplicht. In het protocol voor sport is er een uitweg voorzien voor het uitzonderlijk openen van de kleedkamers (bv in extreme weersomstandigheden), maar die optie is niet mogelijk in onze gemeente. Er werd immers een bijkomend besluit van de burgemeester uitgevaardigd dat alle kleedkamers verplicht gesloten blijven in alle omstandigheden. Kleedkamers kunnen dus NIET gebruikt worden bij extreme weersomstandigheden, evenmin voor het bergen van sporttassen of tactiekbespreking, … Ze blijven altijd afgesloten.

 

De densiteitsregel (max aantal sporters per indoor sportzaal)

De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. Maar als je toch gaat binnen sporten dan dien je ook rekening te houden met de densiteitsregel. Die zegt dat je voor indoorsportinfrastructuur minstens 30m² per deelnemer moet voorzien voor +12 jarigen. Hou er dus rekening mee dat je indoor sportzaal voldoende groot is om met de volledige groep binnen te kunnen sporten. 

Er circuleren veel misverstanden over deze densiteitsregel. In de nationale protocollen wordt gesteld dat er steeds 30m² per sporter moet voorzien worden als men binnen gaat sporten. In de gemeente Brecht dient deze regel dan ook strikt toegepast te worden. Hierop zijn enkele officiële uitzonderingen voorzien:

 • Deze regel is niet van toepassing voor sportbubbels van -12 jaar.
 • of voor sportactiviteiten waarbij er in normale omstandigheden geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact is een afwijking toegestaan waarbij de beschikbare sportinfrastructuur slechts 10m² per persoon moet waarborgen. Maar om van deze uitzondering te kunnen genieten moet een sportactiviteit aan de volgende voorwaarden voldoen die omschreven worden in het nationale protocol:
  • Het gaat om een activiteit binnen een afgebakende zone voor één persoon. Voorbeelden zijn een fitnesscentrum met fitnesstoestellen, toestelturnen, individuele dansvormen, yoga, …
  • Het gaat om sporten waarbij het contact tijdens de sportactiviteit beperkt is tot één vaste partner die niet wijzigt tijdens de sportactiviteit en waarbij de afstandsregels met andere sporters dan de vaste partner te allen tijde worden gewaarborgd. Voorbeelden zijn gevechtssporten, koppeldansen …

 

Maatregelen gemeentelijke sportinfrastructuur

Hier kan je een overzicht vinden van de maatregelen en aangepaste Corona-huisregels die gelden in de Brechtse gemeentelijke indoor sportinfrastructuur (waaronder sporthal de Ring en de gemeentelijke turnzalen). 

 

Sporten in niet-georganiseerd verband (= onder vrienden) mag:

 • met je eigen 3 nauwe contacten (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend). Weet ook dat je maar met maximum 4 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein. 
 • OF met max. 3 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen

 

Welk protocol is voor mijn vereniging van toepassing en waar kan ik deze terugvinden?

Sportclubs en fitnesscentra mogen sportactiviteiten organiseren mits het nationale protocol wordt gevolgd. Deze protocols worden voortdurend bijgewerkt en geüpdatet. Let dus op dat je steeds de laatste versie gebruikt! Op deze pagina van Sport Vlaanderen kan je steeds terecht voor de meest recente versie.

Hieronder een overzicht van de beschikbare protocollen en gedragscodes op de website van Sport Vlaanderen:

 • Leidraad heropstart sportsector
 • Protocol voor sportinfrastructuurbeheerders
 • Protocol voor zwembadexploitanten
 • Protocol voor fitnesscentra
 • Protocol voor sportkampen
 • Protocol voor organisatoren van sportevenementen en wedstrijden
 • Inspirerende toolbox voor wandel- , loop- en wielerevenementen
 • Gedragscode voor trainers, bestuurders, sporters, ouders, ...

 

Welke stappen volg je bij de organisatie van een evenement of verkoopactie in coronatijden?

Wat mag en wat moet als je een evenement, activiteit of verkoopactie organiseert tijdens de coronacrisis? Of je nu een sportwedstrijd, culturele activiteit, eetfestijn, wafeltjes of soepverkoop, opendeurdag, … organiseert, lees zeker even deze info door voor je eraan begint.

 1. Contacteer de gemeente
  • Vooraleer je start aan de voorbereiding van je evenement of verkoopactie raden we je aan om eerst contact op te nemen met de dienst veiligheid of de sportdienst. Zij helpen je op weg. Indien je een evenement organiseert, kan je best ook eens, bij wijze van test, een scan doen in het COVID Event Risk Model (CERM). Zo kan je kijken of de activiteit die je wil organiseren mogelijk is volgens de geldende normen en maatregelen. 
 2. Maak een Corona-draaiboek van je evenement of verkoopactie
  • In je draaiboek concretiseer en omschrijf je alle maatregelen die je zal nemen om je evenement Coronaproof te maken.
  • TIP 1: vaak zijn er via je sportfederatie reeds uitgeschreven draaiboeken of sjablonen beschikbaar die je pasklaar kan overnemen. 
  • TIP 2: Dit document helpt je ook zeker op weg! Ook staan er nuttige tips vermeld ivm verkoopacties (bv wafeltjes of soepactie).
 3. Test je evenement
  • Na de opmaak van je draaiboek dien je jouw evenement officieel te testen via het CERM. Je bent als organisator verplicht om deze scan in te vullen.  Deze checklist gaat na of jouw evenement aan de coronamaatregelen voldoet. Als je de checklist hebt ingevuld, geeft een kleurcode (groen, oranje, rood) aan of jouw evenement veilig is. Krijg je dus een groen signaal, dan kan je verder naar de volgende stap. Is de uitkomst negatief, bekijk dan waar je je evenement veiliger maken met de verkregen feedback. Het resultaat van deze scan dien je als bijlage mee te sturen met de evenementenaanvraag.
 4. Toelating aanvragen via het online-evenementenformulier 
  • Met je draaiboek en de uitslag van de CERM-test doe je een officiële aanvraag bij de gemeente Brecht via het online-evenementenformulier om definitieve goedkeuring te krijgen van het gemeentebestuur. Je voegt deze beide documenten toe in de online aanvraag. Voor alle evenementen, verkoopacties en grote sportwedstrijden ben je verplicht om schriftelijke toestemming te vragen aan de gemeente Brecht.
 5. ​Organiseer!
  • Een niet te vergeten stap: geniet van het evenement!

Aangezien de maatregelen die van toepassing zijn, verspreid zitten over verschillende protocols en documenten, maakte de gemeente Brecht een handige samenvatting op. Deze samenvatting beschrijft de belangrijkste aandachtspunten voor de organisator en houdt rekening met de meest recente federale richtlijnen en de officiële sectorprotocollen met kleurencode GEEL (stand van zaken op 9/10/2020). Wij hopen dat dit document je de handvaten geeft om een coronaproof evenement of verkoopactie te organiseren.

 

Mag er publiek toegelaten worden op mijn sportactiviteit of wedstrijd?

Dit wordt afgeraden, maar het mag. De Vlaamse sportsector adviseert om geen risico's te nemen en sportactiviteiten en -wedstrijden te laten plaatsvinden zonder publiek. Algemeen geldt dat je maximum 200 toeschouwers binnen en maximum 400 toeschouwers buiten mag toelaten. Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen en houden bovendien ook steeds 1,5 meter afstand van elkaar. Je vraagt steeds toestemming via de dienst veiligheid van de gemeente Brecht.

 

Wat moet de club doen bij een vermoeden tot besmetting in onze groep?

Bij een vermoeden tot besmetting binnen jouw groep, dien je dit onmiddellijk te melden aan het gemeentelijk callcenter op het nummer 0800 23 310.

 

Mag mijn vereniging buiten sporten op een publieke of openbare plaats?

Wil jouw vereniging gebruik maken van een openbare publieke plaats (bv Gemeentepark of een voetbaltrapveldje), dan dien je dit minstens 3 werkdagen vooraf te melden via dit formulier. Op die manier kunnen we het gebruik van het openbaar domein beter monitoren en zo ‘overbevolking’ vermijden. De aanvraag zal bekeken worden en na bevestiging kunnen de activiteiten gestart worden.

 

Wat zijn de regels voor de sportclubs, kantines en clublokalen die drank of voeding verdelen?

Sportkantines en clublokalen mogen voorlopig nog open blijven, maar moeten dezelfde strikte regels volgen als de horeca:

 • Bediening aan tafel is verplicht en consumeren gebeurt zittend.
 • Er mogen maximaal 4 personen samen aan één tafel zitten.
 • Elke bezoeker moet steeds aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden door bezoekers.
 • Tafels moeten op voldoende afstand van elkaar staan (al zittend moeten de bezoekers van de verschillende tafels min. 1,5 meter van elkaar kunnen plaats nemen).
 • Pas als men zit aan tafel mag het mondmasker af.
 • Iedereen aan de tafel vult de registratie in: naam, voornaam, telefoon en het uur (via de QR-code of schriftelijk) in kader van de contact tracing.
 • Gebruik geen menu- en drankenkaarten die door verschillende bezoekers vastgenomen worden. Gebruik in de plaats borden aan de wanden of een (digitaal) alternatief.
 • Zet geen zout- en pepervaatjes, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen … op de tafels.
 • Voeding: voorzie individueel verpakte porties. Die mag je zelf bereiden. Voorzie steeds bediening aan tafel, ook van de voeding.
 • Glazen, tassen, borden en bestek moeten na elk gebruik worden gewassen. Als je met de hand afwast, moet dit gebeuren met heet water en detergent.
 • Tafels en stoelen worden na elk gebruik ontsmet.
 • De medewerkers aan de tap, in de zaal en in de keuken moeten een mondmasker dragen.
 • Sluitingsuur: 23.00 uur!

 

Nog vragen?

Heb je nog een vraag waarop je het antwoord niet terugvindt? Neem eens een kijkje op één van de volgende websites:

 

Dankjewel om vol te houden!

We beseffen dat het niet altijd gemakkelijk is om alle info te verwerken. Heb je graag persoonlijk advies of bijstand nodig, aarzel dan niet en stuur een email naar sportdienst@brecht.be 

 

Gebruik openbaar domein voor outdoor sporten

Aanvraag openbaar domein

Om ons toe te laten het gebruik van het openbaar domein te monitoren en ervoor te zorgen dat iedereen op een veilige manier sport kan beoefenen en om overbevolking te vermijden, dienen sportverenigingen en private organisatoren die een activiteit op het openbaar domein plannen dit minstens 3 werkdagen vooraf te melden via dit formulier.

De aanvraag zal bekeken worden en na bevestiging kunnen de activiteiten gestart worden. Let op! Een melding betekent niet dat het openbaar domein voor u gereserveerd zal worden. Individuele sporters kunnen ook aanwezig zijn op de opgegeven locatie. Gelieve hier rekening mee te houden. We wijzen er ook op dat de algehele verantwoordelijkheid bij de organiserende club/organisator ligt en niet bij de gemeente Brecht. 

Locatie

Op zoek naar een geschikte locatie? Mail naar sportdienst@brecht.be en dan kan er bekeken worden welke locaties geschikt zijn.

Privédomein

Voor sporten op privédomein gelden ook de algemene richtlijnen voor outdoor sporten maar hiervan dient geen melding gemaakt te worden bij de gemeente Brecht via het formulier.

Algemene richtlijnen

Outdoor sporten op openbaar domein dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen, nl.:

 • Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om erop toe te zien dat de activiteiten volledig correct en conform de protocols verlopen (de protocols zijn te vinden op https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ )
 • Bij klachten of schadeclaims wegens het niet naleven van de maatregelen is het de organisator die hier volledig aansprakelijk is.
 • De sporttraining is georganiseerd door een erkende vereniging. Ook organisaties in de private sector en personal trainers kunnen een aanvraag doen.
 • Er moet een trainer (meerderjarig) aanwezig zijn om de groep sporters te begeleiden.
 • De groep mag niet groter zijn dan 50 personen en mag enkel uit aangesloten leden bestaan.
 • Het sporten mag geen ‘evenement’ worden, toeschouwers aantrekken is verboden. Organiseer je een evenement, dan val onder striktere richtlijnen (zie info hierboven ivm CERM).
 • Handen zijn gewassen en ontsmet voor de training start, de trainer voorziet handgel voor sporters die dit zelf niet bijhebben.
 • Deelnemers moeten steeds bij elke training hun contactgegevens achterlaten (naam, voornaam, telefoonnummer of mail) in kader van de contacttracing
 • Elke sporter werkt bij voorkeur enkel met eigen materiaal. Gedeelde materialen dienen steeds voor en na gebruik ontsmet te worden.
 • Iedereen die ziek is wordt naar huis gestuurd.
 • Bij een vermoeden tot besmetting binnen jouw groep, dien je dit onmiddellijk te melden aan het gemeentelijk callcenter op het nummer 0800 23 310.
 • De trainer is verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden voor zijn volledige groep. Hij is verantwoordelijk voor het opvolgen van de richtlijnen.
 • Versterkte muziek kan enkel gebruikt worden indien dit maximum 85 decibel bedraagt.
 • Men kan op geen enkel moment het openbaar domein claimen voor eigen gebruik nog hinder veroorzaken (bv. luide muziek spelen, doorgang versperren,...). Als het te druk wordt op het domein, wordt er voorrang gegeven aan de 'parkfunctie' en dient de activiteit onmiddellijk stop gezet te worden.
Fout | Gemeente Brecht

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.