Veelgestelde vragen - FAQ's

 Deze vragen worden dagelijks aangevuld met nieuwe informatie.

UPDATE 9/06/2021:

Mag ik met mijn club al opnieuw trainingen doen met volwassenen?

Ja, in georganiseerd verband mogen alle leeftijden outdoor met maximum 100 personen en met contact (voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport) sporten. Indoor mag dat met max. 50 personen. LET OP: indoor moet er nog steeds rekening gehouden worden met de densiteitsregels (30m² per sporter bij bewegende sporten, 10m² voor statische sporten en -12 jarigen). Afhankelijk van de indoorlocatie zal er dus met een lager maximum aantal mensen indoor gesport kunnen worden.

Mag ik met mijn vereniging wedstrijden organiseren?

Ja, het is toegestaan om opnieuw wedstrijden te organiseren met je vereniging.

Mag ik met mijn vereniging een tent opstellen om daaronder mijn activiteiten te organiseren?

Ja, dat is mogelijk als alle kanten van de tent open kunnen staan voor voldoende luchtverplaatsing. Anders telt de activiteit niet meer als outdoor. Je dient daarvoor wel toestemming te vragen aan de gemeentelijke crisiscel met een duidelijke omschrijving van waar de tent zal staan en waarvoor ze exact zal dienen.

Mag een begeleider of trainer verschillende bubbels na elkaar begeleiden? 

Ja, dat kan. Er zijn wel enkele maatregelen die je moet nemen. 

 • De begeleider dient steeds de nodige afstand te bewaren van de deelnemers. 
 • De begeleider draagt steeds een mondmasker, ook tijdens het sporten. 
 • Handen ontsmetten 
 • Materiaal ontsmetten 

Moeten de aanwezigen nog geregistreerd worden? 

Ja, je dient nog steeds de regels te volgen van de lopende protocollen binnen jouw sector. Hierin staat nog steeds vermeld dat alle deelnemers aan elke activiteit moeten geregistreerd worden in het kader van de contacttracing. 

Extra vragen omtrent specifieke situaties? 

Telefonisch kan je met je vragen terecht bij het gemeentelijk callcenter via 0800 23 310. Of stuur je email naar corona@brecht.be 

UPDATE 1/02/2021

Mag onze vereniging een jeugd- of sportkamp organiseren tijdens de krokusvakantie? 

Ja, dat kan voor -13 jarigen en dit onder volgende voorwaarden: 

 • De groepen omvatten maximaal 15 personen. Begeleiding wordt NIET meegerekend. Ga hier echter met gezond verstand mee om: zet het minimum aantal begeleiding in dat je nodig hebt om kwalitatief je activiteiten te kunnen doen.  
 • Begeleiding draag ALTIJD een MONDMASKER. 
 • Overnachtingen zijn niet toegestaan. 
 • Je houdt je aan de kernactiviteiten van de vereniging (uitstapjes zijn uit den boze). 
 • Je houdt je ook aan de maatregelen die vermeld staan in het federale sectorprotocol voor jeugdkampen.  
 • Je vraagt steeds toestemming van de gemeente Brecht via corona@brecht.be en stuurt daarbij je draaiboek door. 

Ja, dat kan voor 13 tot 18 jarigen en dit onder volgende voorwaarden: 

 • De groepen omvatten maximaal 10 personen. Begeleiding wordt NIET meegerekend. Ga hier echter met gezond verstand mee om: zet het minimum aantal begeleiding in dat je nodig hebt om kwalitatief je activiteiten te kunnen doen.  
 • Begeleiding EN deelnemers dragen ALTIJD een MONDMASKER. 
 • Overnachtingen zijn niet toegestaan. 
 • Je houdt je aan de kernactiviteiten van de vereniging (uitstapjes zijn uit den boze). 
 • Je houdt je ook aan de maatregelen die vermeld staan in het federale sectorprotocol voor jeugdkampen.  
 • Je vraagt steeds toestemming van de gemeente Brecht via corona@brecht.be en stuurt daarbij je draaiboek door. 

UPDATE 18/01/2021

ALGEMEEN

Waarom stelde de gemeente Brecht een protocol op met bijkomende gemeentelijke maatregelen voor de vrijetijdsbesteding aanvullend op de federale en Vlaamse richtlijnen?

Sinds de start van de pandemie wordt de gemeente Brecht geconfronteerd met een zeer sterk op en neer gaand aantal besmettingen. Gekoppeld hieraan volgden steeds versoepelingen of verstrengingen van de maatregelen.

In de afgelopen maanden zagen wij in onze gemeente een aantal besmettingen die gelinkt werden aan de werking van een vereniging. Zo stelden wij zeer veel besmettingen bij de leeftijdsgroep onder de 25 jaar vast, waarvan een significant deel bij de -13 jarigen. Om een idee te geven in cijfers, op 12/10 hadden wij in onze eerstelijnszone 73 besmettingen van jongeren onder de 25 jaar op een totaal van 177 besmettingen, 41,25%. Op 18/10 hadden wij 103 besmettingen van jongeren onder de 25 jaar op een totaal van 279, een daling in percentage maar nog steeds 37%.

Bovendien hebben we vastgesteld dat er door deel te nemen aan activiteiten van verschillende verenigingen (meerdere hobby’s per persoon), het risico op besmetting tussen de verenigingen onderling ook sterk toenam. Bij het opvolgen van deze besmettingen viel op dat bijna geen enkele vereniging of club volledig 100% volgens de protocollen kon werken. Altijd was er wel een moment waar de regels, om zeer uiteenlopende en verstaanbare redenen, niet gevolgd werden.

De crisiscel kwam dan ook tot de conclusie dat het noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen, met name het vrijetijds- en verenigingsleven. In haar zoektocht naar een werkbare verderzetting van het verenigingsleven heeft het gemeentebestuur voormeld protocol opgesteld.

Momenteel spreekt men van een dalende tendens van de coronacijfers in provincie Antwerpen en gemeente Brecht. Waarom volgt Brecht dan strengere maatregelen?

De besmettingscijfers dalen, dit klopt. Echter het aantal mensen die zorg nodig hebben, was nog steeds stijgende en er staat een enorme druk op ons zorgsysteem. Het verloop van de pandemie leert ons dat er door het steeds versoepelen van de maatregelen bij een dalend aantal besmettingen dit aantal besmettingen steeds weer omhoog gaan waardoor we steeds in een golf zitten van versoepeling en terug verstrenging van de maatregelen. Het is net om deze golf te vermijden dat we maatregelen willen invoeren.

Volgen onze buurtgemeenten hetzelfde protocol?

We stellen vast dat de omliggende gemeenten hier verschillend mee omgaan. Elke gemeente beschikt namelijk over de mogelijkheid om bijkomende maatregelen in te voeren om de verspreiding van het Coronavirus een halt toe te roepen.

Kan onze vereniging rekenen op financiële steun vanuit de gemeente?

Ja, er is financiële steun voorzien van de gemeente Brecht voor erkende Brechtse verenigingen via het noodfonds.

De Vlaamse Regering besliste recent om een Vlaams noodfonds ter beschikking te stellen van de lokale besturen. Voor Brecht gaat het om een bedrag van 272.261,10 euro. De gemeente Brecht zet deze gelden verder in ter ondersteuning van de Brechtse verenigingen.

Binnen de sectoren cultuur, sport en jeugd is er een zeer grote diversiteit waarmee er rekening gehouden moet worden. We stellen vast dat de impact zich afspeelt op verschillende aspecten binnen de werking van onze verenigingen. Dat de impact sterk verschilt van vereniging tot vereniging verspreid over de verschillende domeinen, werd bovendien ook vastgesteld uit de eerdere impactbevraging. Een doordachte besteding van de middelen moet dan ook inspelen op deze verschillende aspecten. Want de ene vereniging is de andere niet.

Er werd hard gewerkt om een passend voorstel te voorzien met een mix van verschillende ondersteuningsvormen. Wij hopen dat deze tegemoetkoming een steuntje in de rug kan bieden aan al onze Brechtse verenigingen. Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad het “Toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven omwille van de impact van Corona op hun werking” goedgekeurd waarmee erkende Brechtse verenigingen financiële noodsteun kunnen aanvragen. Meer info over het toelagereglement vind je hier.

Daarnaast kunnen alle Brechtse jongeren en kinderen (geboren in 2002 of later) rekenen op een tegemoetkoming van 25 euro op het inschrijvingsgeld dat ze betalen bij een Brechtse vereniging. Zo worden jongeren gestimuleerd om actief te blijven in het lokale verenigingsleven en krijgen de verenigingen nog een extra duwtje in de rug. Meer info over de tegemoetkoming van het lidgeld vind je hier

Voorziet de gemeente bijkomende ondersteuning voor onze vereniging?

Er werd hard gewerkt om een passend voorstel te voorzien met een mix van verschillende ondersteuningsvormen. Wij hopen dat deze tegemoetkoming een steuntje in de rug kan bieden aan al onze Brechtse verenigingen. Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad het “Toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven omwille van de impact van Corona op hun werking” goedgekeurd waarmee erkende Brechtse verenigingen financiële noodsteun kunnen aanvragen. Meer info over het toelagereglement vind je hier.

Daarnaast kunnen alle Brechtse jongeren en kinderen (geboren in 2002 of later) rekenen op een tegemoetkoming van 25 euro op het inschrijvingsgeld dat ze betalen bij een Brechtse vereniging. Zo worden jongeren gestimuleerd om actief te blijven in het lokale verenigingsleven en krijgen de verenigingen nog een extra duwtje in de rug. Meer info over de tegemoetkoming van het lidgeld vind je hier.

Wat is het perspectief na 31 maart? Mag onze vereniging al starten met de organisatie van een zomerevenement?

Hopelijk kunnen we na 31 maart terug naar een normale werking evolueren. Dit zal afhangen van de implementatie van de vaccins. Toch denken we dat verenigingen met de nodige voorzichtigheid moeten omgaan met het maken van plannen en voorbereidingen van events in de periode na 31 maart en zelfs de zomermaanden.

Waarom loopt het protocol tot 31 maart?

Verstrengingen en versoepelingen in de provinciale, Vlaamse en federale maatregelen wisselen zich af. Na iedere versoepeling van maatregelen zien we in Brecht telkens een snelle groei in het aantal besmettingen.

Niet alleen op korte termijn is een doortastende aanpak nodig. De huidig afgekondigde maatregelen van de federale overheid bieden een perspectief voor slechts enkele weken (voorlopig tot 1 maart). De burgemeester, in samenspraak met de gemeentelijke crisiscel, oordeelt dat dit te kort is. Om doortastend te kunnen optreden tegen het virus en de pandemie een halt toe te roepen, is een aanpak op langere termijn noodzakelijk. Op deze manier krijgen de Brechtse burgers en verenigingen een perspectief op langere termijn om hun werking en activiteiten te kunnen blijven voortzetten.

Op welke cijfers is dit protocol gebaseerd?

Wij baseren ons op de cijfers van Sciensano die de aanwezigheid van COVID-19 positieve personen weergeeft op gemeentelijk niveau. Dit zijn ook de cijfers die je dagelijks in de pers ziet verschijnen.

Wat zegt het gemeentelijk protocol eigenlijk?

het gemeentelijk protocol vrijetijdsbesteding samengevat in een notendop:

 • De werking van de vereniging wordt tijdelijk beperkt tot enkel de kernactiviteiten (geen drank- en eetfestijn, geen uitstapjes, geen opendeurdagen)
 • De groepen bestaan uit maximum 15 personen (+ 2 begeleiders)
 • De activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats, tenzij het niet anders kan
 • Deelnemers dragen een mondmasker (ook sterke aanbeveling voor -12 jarigen*) zoals omschreven in het protocol - afhankelijk van activiteit
 • Iedere vereniging of organisator duidt een corona-verantwoordelijke aan via dit invulformulier
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten
 • De gemeente beveelt alle Brechtenaars aan zich te beperken tot 1 hobby / 1 vereniging / 1 bubbel van 15 personen per week.
 • Alle gemeentelijke activiteiten worden tijdelijk geannuleerd
 • Het protocol loopt over langere termijn tot 31 maart 2021
 • Vragen en uitzonderingen via corona@brecht.be 

We raden je aan om het volledige protocol toch nog even door te lezen, want naast deze verkorte opsomming staan er nog andere maatregelen vermeld. Verder moet je ook aandacht hebben voor de geldende federale maatregelen die ook blijvend van kracht zijn bovenop deze maatregelen.

*Specifieker geldt de aanbeveling voor jongeren van 6 tot 12 jaar. 

VOOR WIE?

Is het gemeentelijk protocol ook van toepassing op private sportaanbieders (bv bootcamp lessen, crossfitcenter, yogalessen … )?

Ja, dit protocol is van toepassing op alle vrijetijdsactiviteiten die doorgaan op grondgebied Brecht en haar deelgemeenten. De organisator kan een vereniging zijn, maar ook een private organisator van bijvoorbeeld sport- of andere vrijetijdsactiviteiten.

Is de catechese voorbereiding voor communie en vormsel ook hobby?

Neen, dit wordt niet aanzien als een 'hobby'. Toch wordt er best gezocht naar een alternatieve manier van voorbereiding omwille van het lopende samenscholingsverbod vanuit de federale overheid (tot al minstens 1 maart).

Worden de muziekacademie en IKO ook aanzien als een vereniging?

Neen, IKO en muziekacademie zijn erkende deeltijdse onderwijsinstanties en vallen buiten dit protocol. Zij houden zich aan het sectorprotocol voor onderwijs.

OPSTARTEN - FEDERALE EN VLAAMSE MAATREGELEN

Mag onze werking nu terug opgestart worden in groepjes van 15 personen?

Nee, momenteel gelden strengere federale regels die de opstart verbieden tot minstens 1 maart 2021 met uitzondering van de werking voor -13 jarigen en een aantal mogelijkheden specifiek voor sportclubs. Want naast het gemeentelijke protocol dient er ook nog steeds rekening gehouden te worden met de geldende federale maatregelen. Onthoud daarbij dat steeds de strengste regels van toepassing zijn!

De federale regels zijn momenteel: 

 • -13 jarigen: De – 13 jarigen kunnen opstarten mits toepassing van dit nieuwe protocol vrijetijdsbesteding Brecht en uiteraard ook rekening houdend met de geldende sectorprotocollen binnen jouw domein of activiteit. Maak je gebruik van gemeentelijke infrastructuur? Neem dan eerst contact op met de bevoegde dienst voor het herbevestigen van eventuele reservaties.
 • +13 jarigen: Van zodra de federale en Vlaamse maatregelen versoepeld worden (ten vroegste 1 maart), kan ook de werking van +13 jarigen weer opgestart worden volgens de regel die vermeld staan in zowel het gemeentelijke + het federale protocol. Zie naar de volgende vraag voor een aantal uitzonderingen voor +13 jarigen binnen de sportsector.

Indien je het bos door de bomen niet meer ziet met betrekking tot de andere sectorale regels en protocollen, dan kan je dat steeds navragen bij de bevoegde dienst of via corona@brecht.be

Welke sportactiviteiten mogen nu wel en niet volgens de federale regels en het gemeentelijke protocol?

Naast het gemeentelijke protocol dient er ook steeds rekening gehouden te worden met de geldende federale maatregelen. Onthoud daarbij dat steeds de strengste regels van toepassing zijn! Een deel van de werking kan terug opgestart worden. De federale regels zijn momenteel: 

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:

  • voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Zij mogen:
   • outdoor en indoor sporten en sportwedstrijden tussen sportgroepen houden. De sportbubbel mag niet groter zijn dan 15 kinderen (+2 begeleiders).
   • op sportkamp met groepen niet groter dan 15 kinderen (+2 begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente (aanvraag met draaiboek stuur je naar corona@brecht.be )
  • voor personen vanaf 13 jaar indien ze zich houden aan strikte voorwaarden:
   • outdoor sportlessen en -trainingen met maximum vier personen zijn toegestaan als ze georganiseerd zijn door een club of vereniging. Een van die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider. 
   • Uitzonderingen op de regel van vier zijn enkel mogelijk in het kader van onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs.
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m
  • met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand. 
 • En verder:
  • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open voor iedereen. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten het protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen. 
  • Fitnesscentra en bowlingzalen blijven gesloten, ook voor kinderen. 
  • Kleedkamers en douches blijven gesloten tot 31 maart 2021
  • Sportkantines blijven gesloten tot minstens 1 maart
  • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
  • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
  • Opgelet: de grenzen van de geboortejaren hierboven vermeld, verschoven met ingang van 1 januari 2021. 2008 werd 2009, 2007 werd 2008, …

De hockeyclub RAHC speelt nog wedstrijden op de terreinen in Sint-Job?

Ja, dat klopt. De eerste ploeg van de hockeyclub RAHC, zowel de dames als de heren spelen in de eredivisie en vallen onder de federale uitzonderingsregel voor professionele sporten en topsport. Zij kregen een toestemming van minister Muyters voor het verder zetten van hun training en wedstrijden op hun terreinen. Wist je trouwens dat er maar liefst 4 dames van RAHC geselecteerd zijn voor het nationale hockeyteam de Red Panters?

Mag contactsport nog volgens het Brechtse protocol?

Ja, het Brechtse protocol legt geen beperkingen op in verband met contactsport. Maar hou wel rekening met de bijkomende bepalingen van de federale overheid (in het verleden werden via die weg wel beperkingen opgelegd voor contactsporten)!

Momenteel mogen kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) sporten met contact. Er wordt wel aangeraden om contact zo veel mogelijk te vermijden indien de aard van de sportactiviteit dit toelaat. Na 1 maart zal de federale overheid communiceren over het al dan niet terug opstarten van de sportactiviteiten voor +13 jarigen, al dan niet met contact.

Mag onze vereniging een vergadering met 9 personen organiseren voor zover de afstand 1,5 meter en mondmasker?

Nee, tot minstens 1 maart is vergaderen niet mogelijk wegens het samenscholingsverbod van de federale overheid (max 4 personen).

Afhankelijk van de beslissing van de federale overheid na 1 maart zou dit misschien kunnen mits het in achtnemen van de densiteitsregels van het vergaderlokaal. Dit wil zeggen dat men een minimum oppervlakte moet voorzien per persoon. Stel dat die op 10m² per persoon zou liggen, dan moet je vergaderlokaal minstens 90m² groot zijn als je met 9 personen wil vergaderen. Op dit moment is niet gekend wat de nieuwe regels zullen zijn hieromtrent.

Mag er nu sportles gegeven worden vanuit de sportclub met maximum 4 volwassen personen en moeten dat altijd dezelfde zijn?

Ja, vanaf 1 december geeft de federale overheid toelating aan sportclubs en verenigingen om terug sportlessen te organiseren in georganiseerd verband aan + 13 jarigen, maar onder zeer strikte voorwaarden:

 • De sportlessen zijn outdoor 
 • Met maximum vier personen (inclusief de trainer) 
 • Een van die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider

PROTOCOL VRIJETIJDSBESTEDING

A. Kernactiviteiten

Wat als mijn vereniging geen nauw omschreven kernactiviteit kent?

De vereniging dient in dat geval contact op te nemen met de gemeente via corona@brecht.be of via het gemeentelijk callcenter 0800 23 310.

Mag onze vereniging een online verkoop organiseren om de clubkas te spijzen?

In het protocol staat vermeld dat verenigingen enkel kernactiviteiten mogen organiseren. Er wordt wel een uitzondering voorzien voor online verkopen mits ze:

 • Geen fysieke deur aan deur verkoop doen
 • Geen inschrijvingsbriefjes met leden meegeven
 • Alles verloopt online
 • Verdeling is individueel en is 100% coronaproof volgens een draaiboek
 • Je vraagt steeds toestemming van de gemeente brecht via corona@brecht.be en stuurt daarbij je draaiboek door.

Mag onze vereniging een voorstelling organiseren (dit is onze kernactiviteit)?

Momenteel mag dit niet omwille van het samenscholingsverbod (max 4 personen) dat wordt opgelegd door de federale overheid tot minstens 1 maart. Na 1 maart zal de federale overheid beslissen of verenigingen hun activiteiten terug mogen hervatten. Indien dat mag, dan kan dit met maximum 15 personen. Misschien kan je een digitale voorstelling organiseren?

Mag onze vereniging een jeugdkamp organiseren tijdens de kerstvakantie?

Ja, dat kan voor -13 jarigen en dit onder volgende voorwaarden:

 • Je past de maatregelen toe die vermeld worden in het gemeentelijke protocol (vaste bubbels van maximum 15 kinderen + 2 begeleiders)
 • Je houdt je aan de kernactiviteiten van de vereniging (uitstapjes zijn uit den boze).
 • Je houdt je ook aan de maatregelen die vermeld staan in het federale sectorprotocol voor jeugdkampen
 • Je vraagt steeds toestemming van de gemeente brecht via corona@brecht.be en stuurt daarbij je draaiboek door.

Mogen wij Sinterklaas pakketjes / kerstkaartjes gaan bussen bij onze leden?

In het protocol staat vermeld dat verenigingen enkel kernactiviteiten mogen organiseren. Er wordt wel een uitzondering voorzien voor bepaalde zaken mits ze:

 • Je vraagt steeds toestemming van de gemeente brecht via corona@brecht.be en stuurt daarbij je draaiboek door.
 • Geen verkoop – geen geld uitwisselen
 • Het bussen gebeurt niet in groep, maar individueel (tenzij dit personen van hetzelfde huishouden zijn of knuffelcontacten)
 • Geen contact. De brieven worden in de bussen gestoken of het pakje wordt aan de voordeur gezet zonder uitwisseling.
 • Er is geen samenkomst om pakketjes samen te stellen

B. Keuze voor 1 hobby

Moet onze vereniging controle doen op onze leden of ze maar 1 hobby uitoefenen?

Wij beseffen dat dit een zeer moeilijke regel is voor de verenigingen, misschien zelf niet haalbaar. We vragen in ieder geval wel aan de verenigingen om dit mee te communiceren en uit te dragen.

Moeten wij leden weigeren waarvan we weten dat ze meerdere hobby’s beoefenen?

De gemeente kan niet verbieden dat men ook nog deelneemt aan activiteiten van andere verenigingen. We raden dit echter wel ten stelligste af.  

Als een vereniging, omwille van geen eenduidige kernactiviteit, verschillende activiteiten organiseert, mag men dan ook aan deze verschillende activiteiten deelnemen?

Dat mag, maar alleen als het gaat om steeds dezelfde bubbel waarin men vertoeft. Als de bubbel van de ene activiteit verschilt van een andere activiteit van diezelfde vereniging, dan dienen deelnemers één keuze te maken tussen de verschillende activiteiten / bubbels.  Een uitzondering wordt voorzien voor activiteiten binnen dezelfde vereniging waar meer dan 7 dagen tijdsverschil tussen zit. Na een 7 dagen is het besmettingsrisico minimaal.

Zo kan een persoon aan twee activiteiten binnen dezelfde vereniging deelnemen op voorwaarde dat er minstens 1 week tussen de verschillende activiteiten zit.

Wat met personen die in een andere gemeente een sport beoefenen (bv zwemles), maar daarnaast ook in een Brechtse vereniging zitten?

We vragen aan onze inwoners om zich te beperken tot 1 hobby. In principe geldt dat ook voor activiteiten die buiten het Brechts grondgebied plaatsvinden.

Wat moeten wij doen als leden hun lidgeld (gedeeltelijk) terugvragen omdat ze van de gemeente niet langer bij 2 verenigingen tegelijk actief mogen zijn?

Dat is zeer moeilijk waar geen gepast antwoord op bestaat. Al hopen wij dat het aantal mensen dat het lidgeld terugvraagt beperkt is. Als gemeente willen we hiervoor oproepen.

Je kan eventueel ook communiceren over wat het lidgeld juist inhoudt (bv groot deel verzekering, deel begeleiding, huur infrastructuur, …) om hen zo beter te informeren.

Wordt zwemles aanzien als hobby?

Ja, zwemlessen worden ook aanzien als hobby.

Wordt privéles aanzien als hobby?

Ja, privélessen worden ook aanzien als hobby.

C. De bubbel van 15

Waarom is er precies gekozen voor het getal van 15 personen?

Het getal 15 komt voort uit een nota opgesteld door onze teamleader en medisch expert van het Covid-19 team van onze eerstelijnszone. Belangrijk hierbij is ook het principe van compartimenteren. Hoe kleiner het compartiment hoe kleiner de kans tot verspreiding van het virus.

Zijn voetbal- of hockeywedstrijden nog mogelijk, want daar staan toch meer dan 15 personen op het veld?

Ja, voor officiële competitiewedstrijden is er de mogelijkheid voorzien om hieraan deel te nemen. Elke ploeg wordt in dat geval als 1 bubbel aanzien. Er kunnen 2 bubbels op het veld staan tijdens wedstrijden. Het gaat om vluchtige contacten die aanzien worden als een laag risico contact.

Met hoeveel kleuters mogen we gaan sporten?

Het gemeentelijk protocol legt de beperking op dat alle bubbels uit maximum 15 personen (+ 2 begeleiders) bestaan. Dit is van toepassing op alle leeftijden, ook voor kleuters en kinderen.

Onze groep bestaat uit 20 deelnemers. We kunnen de groep niet ontdubbelen omdat er geen vrije uren meer beschikbaar zijn in de zaal. Hoe lossen we dat op?

In principe dient er een vaste bubbel voorzien te worden van 15 personen. Maar indien er minstens 7 dagen tussen de activiteiten zitten, kan daarop een uitzondering voorzien worden. Zo kan je een beurtrol opstellen zodat de deelnemers via een doorschuifsysteem mogen deelnemen. Dit betekent dat deelnemers om de 3 à 4 weken eens niet kunnen aanwezig zijn op de activiteit. Sommige verenigingen organiseren voor de afwezige personen wel de mogelijkheid om digitaal deel te nemen aan de activiteit (bv dansles vanuit je woonkamer)

Misschien zijn er nog vrije uren beschikbaar in een andere zaal om je groep te ontdubbelen. De dienst vrije tijd zoekt hiervoor graag met jou mee naar een mogelijke oplossing.

Mogen er per activiteit meerdere bubbels van 15 personen zijn?

Ja, zolang deze bubbels maar gescheiden blijven van elkaar. Alsook moet de grootte van de locatie (bv voetbalterrein, speelterrein of sporthal) dit toelaten. Elke bubbel is voorzien van een eigen begeleider of trainer.

Mag ik mijn (sport)terrein opdelen in meerdere delen met elk een bubbel van 15 personen?

Ja, dat kan onder de voorwaarde dat er een duidelijke scheiding of afbakening aanwezig is op het terrein tussen de 2 bubbels. De bubbels van 15 personen moeten strikt gescheiden blijven van elkaar en mogen niet vermengd worden. Elke bubbel is voorzien van een eigen begeleider of trainer.

Mijn vereniging kan omwille van praktische beperkingen, een groep niet kan onderverdelen in bubbels van 15. Hoe lossen we dit op?

Bekijk of er eventueel gewerkt kan worden met een beurtrol van deelnemers. We beseffen dat dit moeilijke keuzes zijn. Ze zijn echter noodzakelijk.

Mag een begeleider of trainer verschillende bubbels na elkaar begeleiden?

Ja, dat kan. Er zijn wel enkele maatregelen die je moet nemen.

 • Zo dient de begeleider steeds de nodige afstand te bewaren van de deelnemers.
 • De begeleider draagt ook steeds een mondmasker, ook tijdens het sporten.
 • Handen ontsmetten
 • Materiaal ontsmetten

Is het de bedoeling dat leden steeds in dezelfde bubbel blijven? Mogen ze bijvoorbeeld op maandag met bubbel A sporten en op woensdag met bubbel B

Neen, we vragen om zich te beperken tot slechts 1 vaste bubbel van 15 personen. Er wordt enkel een uitzondering voorzien voor activiteiten die minstens 7 dagen uiteen liggen.

Zijn voetbal- of hockeywedstrijden nog mogelijk, want daar staan toch meer dan 15 personen op het veld?

Ja, voor officiële competitie is er een uitzondering voorzien. Elke ploeg wordt in dat geval als 1 bubbel aanzien. Er kunnen 2 bubbels op het veld staan tijdens wedstrijden.

D. Mondneusmasker

Wordt er van mijn vereniging verwacht dat we de mondmaskerdracht bij -12-jarigen* aanmoedigen?

Wij willen dit inderdaad vragen. Het is moeilijk en zal niet altijd 100% volgens de regels verlopen, maar het risico zal hierdoor alleszins verkleinen.

*Specifieker geldt de aanbeveling voor jongeren van 6 tot 12 jaar. 

Wat is de meerwaarde van het dragen van een mondmasker?

Het dragen van een mond-neusmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het mond-neusmasker houdt de druppels tegen. Zo is er minder risico dat je iemand ziek maakt. Het dragen van een mond-neusmasker doe je dus vooral om anderen te beschermen.

LOCATIE (INDOOR + OUTDOOR)

Wanneer gaan sporthal de Ring, GC Jan vander Noot, OC ’t Centrum, Goorhof en de gemeentelijke turnzalen terug open?

Een aantal verenigingen kunnen al gebruik maken van deze zalen. Dit kan echter enkel voor activiteiten die toegelaten zijn volgens de geldende federale richtlijnen (momenteel uitsluitend -13 jarigen) en de aanvullende maatregelen van het nieuwe gemeentelijke protocol (enkele kernactiviteiten en groepjes van maximum 15 kinderen + 2 begeleiders).

Vergeet niet om de dienst vrije tijd te contacteren om de nodige reservaties door te geven of te herbevestigen.

Mogen – 13 jarigen binnen sporten in Brecht?

Ja, federaal wordt er gesteld dat indoor sportactiviteiten voor kinderen tot 13 jaar kunnen doorgaan mits toelating van de gemeente. Vanaf 17 november geeft de gemeente Brecht toestemming aan haar verenigingen om de sportactiviteiten voor -13 jarigen terug op te starten mits het protocol vrijetijdsbesteding gemeente Brecht wordt gevolgd. Zo bestaat de groep uit maximum 15 kinderen.
Daarnaast dienen ook nog steeds de regels gevolgd te worden van de lopende protocollen die opgesteld werden door Sport Vlaanderen en de eventueel aanvullende voorwaarden die gecommuniceerd werden door de respectievelijke sportfederatie van jouw sporttak.

De strengste regels zijn in dat geval van toepassing!

Mag een vereniging in een andere gemeente accommodatie huren voor de organisatie van een activiteit?

Sommige verenigingen hebben momenteel naast hun werking in de gemeente Brecht ook een vaste of een occasionele werking in een andere gemeente. We beseffen dat dit voor hen geen eenvoudige oefening is. Toch durven we vragen aan deze verenigingen om waar mogelijk ook daar aan de slag te gaan met het Brechtse protocol, al kunnen we dat niet verplichten.

Mogen kleedkamers en douches gebruikt worden?

Neen, kleedkamers en douches mogen niet gebruikt worden. Op 13 oktober werd er immers reeds een burgemeestersbesluit uitgevaardigd waarin het gebruik van de kleedkamers en douches wordt verboden op grondgebied Brecht. Er werd geen einddatum vermeld in het besluit. Dit verbod is nog steeds van kracht en blijft dus van toepassing tot het weer wordt opgeheven.

Nu de kleedkamers gesloten blijven, mogen onze kinderen zich dan bij koud en nat weer bijvoorbeeld omkleden in de cafetaria?

Neen, dat is niet toegelaten. Tot minstens 1 maart zijn alle horecagebouwen ook al gesloten. Nadien is het bovendien ook niet toegelaten. Wij vragen de verenigingen om hierop toe te kijken dat andere gebouwen niet als omkleedruimte gebruikt worden.

Mogen sporttassen in een kleedkamer gezet worden zonder daar om te kleden?

Neen, de kleedkamers zijn gesloten, ook voor het wegbergen van sporttassen. Je kan dit best buiten onder een permanent of tijdelijk afdak verzamelen.

De cafetaria is gesloten. Mogen wij buiten in open lucht drank aanbieden?

Neen, dat kan niet. Iedereen brengt zijn eigen gevulde drinkbus mee naar de activiteit.

Kan de repetitie-ruimte 't JOP nog gebruikt worden?

Neen, omwille van de federale maatregelen is dit lokaal tijdelijk gesloten (het samenscholings-verbod loopt al tot minstens tot 1 maart). Het lokaal zal ook na die datum niet onmiddellijk in gebruik genomen kunnen worden aangezien deze ruimte niet kan voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden door de federale overheid. Het betreft een zeer kleine ruimte (moeilijk om de nodige afstand te houden) die bovendien niet verlucht kan worden zoals dit voorgeschreven wordt. Contacteer de dienst vrije tijd als je hierover vragen zou hebben.

Wij beschikken over een overdekte paardenpiste waar wij normaal onze groepslessen in geven. Deze piste is langs de zijkanten open. Kan dit als outdoor bezien worden ?

Een paardenpiste kan aanzien worden als ‘outdoor’ als 3 van de 4 muren open zijn (net zoals een tent). In dat geval zijn de regels van outdoor sporten van toepassing en individuele sportbeoefening.

Voor indoor paardenpistes is er een uitzondering voorzien in functie van het dierenwelzijn voor paarden: indoor paardensportactiviteiten zijn toegelaten indien deze louter in functie van het welzijn van de dieren gebeuren en wanneer er geen outdoor alternatieven zijn.  Volgende voorwaarden moeten dan bijkomend vervuld zijn:

 • Een goede verluchting van de binnenpiste (100% aanvoer buitenlucht).
 • Densiteitsregels: de beschikbare oppervlakte moet 200m² per sporter waarborgen
 • Het maximum aantal toegelaten personen dient duidelijk aan de ingang van elke piste vermeld te worden (met oog op controle).
 • Enkel sporters (ruiters) en begeleiders
 • Eén begeleider per paard

Mag er voor de yoga de regel van 4m² per persoon gehanteerd worden zoals bij vergaderingen? De deelnemers komen tijdens de les niet van hun matje af.

Indoor sporten in georganiseerd verband (+13 jaar) is momenteel verboden tot 1 maart, dus je moet nog even wachten om erin te vliegen.

Wanneer er terug mag opgestart worden (na toelating van de federale regering), hopelijk op 1 maart dan dient men naast de maatregelen gesteld in het nieuwe gemeentelijke protocol ook rekening te houden met de federale maatregelen. Deze maatregelen zijn terug te vinden in het op de website van sport Vlaanderen. In de voorgaande maanden werd door Sport Vlaanderen steeds de norm aangehouden van minstens 30m² per persoon voor bewegende sporten en minstens 10 m² per persoon voor sporten die plaats vinden binnen een afgebakende zone (bv yoga, fitness, individuele dansvormen) voorzien te worden. Je dient dus nauwkeurig de maximale zaalcapaciteit in het oog te houden op basis van deze densiteitsregels. Daarnaast mag je groep ook een uit maximum 15 personen bestaan volgens het aanvullende gemeentelijke protocol voor vrijetijdsbesteding. 

Mijn vereniging beschikt over een eigen outdoor-accommodatie. Mag die open blijven voor individuele sportbeoefening?

Sportzalen en -voorzieningen moeten in principe gesloten blijven. Er wordt wel een uitzondering voorzien voor de buitengedeelten van sportinfrastructuren voor wat betreft het individueel uitoefenen van sport. In dat geval dient er wel rekening gehouden te worden met het federale samenscholingsverbod (tot minstens 1 maart) dat zegt dat er buiten niet in groepen groter dan 4 personen gesport mag worden. 

De vereniging is verantwoordelijke voor het naleven het samenscholingsverbod op haar domein. De vereniging dient daarom de nodige maatregelen te nemen om dit te monitoren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een online reservatiesysteem.

De vereniging maakt zelf de inschatting of de naleving van het samenscholingsverbod haalbaar is of niet. Indien dat niet haalbaar is, dan blijft de infrastructuur gesloten.

Verder dient de vereniging ook volgende minimale regels na te leven:

 • informeert de bezoekers over de geldende preventiemaatregelen
 • een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd
 • mondmaskers worden sterk aanbevolen
 • middelen voor de noodzakelijke handhygiëne worden ter beschikking gesteld

Met hoeveel personen mogen wij sporten in de kleine zaal van sporthal de Ring?

Vanaf 17 november mogen kinderen jonger dan 13 jaar terug opstarten en gebruik maken van sporthal de Ring en andere indoorsportzalen. Voor kinderen jonger dan 13 jaar gelden er geen beperkingen in minimale oppervlakte per kind. De groep mag uit maximum 15 kinderen bestaan volgens het nieuwe gemeentelijke protocol voor vrijetijdsbesteding.

Wanneer er terug mag opgestart worden voor de + 13 jarigen (na toelating van de federale regering), hopelijk op 1 maart, dan dient men naast de maatregelen gesteld in het nieuwe gemeentelijke protocol ook rekening te houden met de federale maatregelen. Deze maatregelen zijn terug te vinden op de website van Sport Vlaanderen. In de voorgaande maanden werd door Sport Vlaanderen steeds de norm aangehouden van minstens 30m² per persoon voor bewegende sporten en minstens 10 m² per persoon voor sporten die plaats vinden binnen een afgebakende zone (bv yoga, fitness, individuele dansvormen). De maximale zaalcapaciteit van de kleine zaal van Sporthal de Ring zou dan 12 personen zijn als je sport in de afgebakende zones (bv dans).

Onze vereniging heeft al een vaste werking in een andere gemeente. Hoe moeten wij daar omgaan met het protcol.

We willen onze verenigingen vragen om zo veel mogelijk het protocol ook daar uit te rollen.

Onze vereniging heeft een zaal in eigen beheer. In onze zaal organiseren verschillende verenigingen en organisaties activiteiten. Wanneer mogen wij onze zaal terug openen?

De zaal mag in principe vanaf 17/11 terug open gesteld worden, maar enkel voor activiteiten die momenteel toegelaten zijn volgens alle geldende federale regels en het aanvullende gemeentelijke protocol. Zo kunnen bijvoorbeeld sport- en jeugdactiviteiten voor -13 jarigen terug opgestart worden in groepjes van maximum 15 kinderen. Al minstens tot 1 maart geldt het federale samenscholingsverbod waardoor volwassenenwerkingen niet kunnen opstarten.

De vereniging die de infrastructuur verhuurt aan derden, dient haar verhuurders te informeren over de geldende preventiemaatregelen en het gemeentelijke protocol voor vrijetijdsbesteding.

Door het ontdubbelen van onze groepen hebben wij problemen met onze zalen.

Wij raden je aan om contact op te nemen met de dienst vrije tijd. Zij kunnen je helpen bij het zoeken naar een geschikte locatie.

Heeft de gemeente afdaken ter beschikking waar 15 personen overdekt kunnen sporten?

Ja, er zijn een aantal afdaken beschikbaar. Je contacteer best de sportdienst voor het maken van de praktische afspraken en de voorwaarden om deze te gebruiken.

Verder zijn er ook enkele verenigingen die afdaken ter beschikking hebben. Wij moedigen onze verenigingen aan om deze afdaken te laten gebruiken door andere verenigingen.

OVERIGE VRAGEN

Wat als één van onze trainers of leden positief test op corona?

Bij een vermoeden tot besmetting binnen jouw groep, dien je dit onmiddellijk te melden aan het gemeentelijk callcenter op het nummer 0800 23 310.

Moeten de aanwezigen nog geregistreerd worden?

Ja, je dient nog steeds de regels te volgen van de lopende protocollen binnen jouw sector. Hierin staat nog steeds vermeld dat alle deelnemers aan elke activiteit moeten geregistreerd worden in het kader van de contacttracing.

Wat is precies de rol van de corona verantwoordelijke?

Elke vereniging duidt een COVID-19-verantwoordelijke. Deze persoon:

 • communiceert de maatregelen duidelijk naar het bestuur, trainers en vrijwilligers binnen de vereniging
 • communiceert de maatregelen duidelijk onder de leden
 • ziet toe op de naleving van de maatregelen.
 • is het enige aanspreekpunt van de gemeente in verband met COVID-19
 • verdiept zich in de regelgeving rond COVID-19 en houdt wijzigingen goed in de gaten.

De naam en contactgegevens van deze verantwoordelijke worden meegedeeld aan het gemeentebestuur via deze link .

Hoe en wanneer moeten wij deze boodschap communiceren aan onze leden?

Alle Brechtse verenigingen ontvangen een mailing ivm het vrijetijdsprotocol van onze gemeentelijke administratie. In deze mailing zal een sjabloontekst bijgevoegd worden die je vrijblijvend kan overnemen of inspireren om naar je leden te sturen.

We willen je vragen om eerst deze sjabloontekst af te wachten alvorens te communiceren zodat alle Brechtenaars op een uniforme manier de boodschap doorkrijgen.

Vanuit de gemeente Brecht zal er gelijktijdig ook een persbericht verstuurd worden.

Extra vragen omtrent specifieke situaties?

Telefonisch kan je met je vragen terecht bij het gemeentelijk callcenter via 0800 23 310

Of stuur je email naar corona@brecht.be