Cadeaubonnen

Het juiste cadeau kopen voor iemand is niet gemakkelijk. En zelfs als je wel weet wat te kopen, in welke maat, kleur, merk ... In dat geval zijn de cadeaubonnen van de gemeente Brecht misschien wel de ideale oplossing!

Waar zijn ze te koop?

Je kan de gemeentelijke cadeaubonnen aankopen op volgende plaatsen:

  • gemeentehuis (Gemeentepark 1, 2960 Brecht)
  • administratief centrum (Kerklei 1, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor)
  • Kempuseum (Mudaeusstraat 2) (enkel zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur)

Openingsuren:

MA         09.00 tot 12.00 uur - 18.00 tot 20.00 uur
DI           09.00 tot 12.00 uur
WO        09.00 tot 12.00 uur 
              13.00 tot 16.00 uur
DO         09.00 tot 12.00 uur
VR         09.00 tot 12.00 uur
 

De bonnen hebben een waarde van 5 of 10 euro, je kan ze combineren naargelang het bedrag dat je wil schenken. De bonnen kunnen gespendeerd worden bij meer dan 100 deelnemende handelaars en marktkramers uit Brecht. Ook alle gemeentelijke diensten aanvaarden de cadeaubonnen als betaalmiddel.

De bonnen zitten verpakt in een mooie omslag waar ook de lijst met deelnemende handelaars en marktkramers in terug te vinden is. Je kan ze het hele jaar door aanschaffen voor elke gelegenheid zoals verjaardag, jubileum, enz…
 


handelaars cadeaubonnen Brecht weergeven op een grotere kaart

De cadeaubon als geschenk voor jouw werknemer (verhoogde maximumbedragen sinds 3/7/18)

Afhankelijk van de gelegenheid en de begunstigde, kan de gemeentelijke cadeaubon ook fiscaal voordelig zijn. Voor alle onderstaande gevallen geldt een vrijstelling van de RSZ-bijdragen.

Hieronder vind je de jaarlijkse maximumbedragen (incl. btw) per type gelegenheid en per werknemer.

Regelgeving

KB van 03.07.2018 tot wijziging van art. 19, §2, 14°, van het KB van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

N.a.v. Sinterklaas, Kerst of nieuwjaar

Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW): 40€/jaar/werknemer en 40 euro/jaar/kind ten laste van de werknemer.

Eervolle onderscheiding

Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW): 120€ per jaar (min. 120€, max. 1000€)

Pensionering

Maximumbedrag per werknemer (incl. BTW): 40€ per dienstjaar (min. 120€, max. 1000€)

Huwelijk of wettelijk samenwonen

Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW): € 245/werknemer
 

Anciënniteit (25 of 35 jaar)

Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW): 1x maandelijks brutoloon, resp. 2x maandelijks brutoloon
Niet fiscaal aftrekbaar, wel RSZ-vrijstelling

Speciale gelegenheden (verjaardag bedrijf, evenementen, …)
Geringe waarde, zijnde max. 50€. (excl. BTW)
Niet fiscaal aftrekbaar, wel RSZ - vrijstelling

Regelgeving
Circulaire Ci.RH.242/554.090 (AOIF 28/2002) dd. 16.12.2002

De cadeaubon als relatiegeschenk

Maximumbedrag per jaar (incl. BTW): 

  • Indien minder dan € 125 / jaar / begunstigde: geen fiscale fiche en 50% fiscaal aftrekbaar
  • Indien meer dan € 125 / jaar / begunstigde: fiscale fiche (281.50, met vermelding van het bedrag en de begunstigde) en 100% fiscaal aftrekbaar

Let op:

•De gever kan weliswaar de kost voor 100% aftrekken, de ontvanger van de bon wordt wel belast op de waarde van de bon! Wat niet erg geapprecieerd zal worden. Bijkomend: indien de fiche niet wordt ingevuld, is de geschenkbon niet aftrekbaar (en de mogelijkheid tot een bijkomende boete).