Billijke vergoeding en Sabam

Geef jij een fuif of zet je gewoon een achtergrondmuziek op tijdens je evenement? Kijk zeker even na of je hiervoor geen billijke vergoeding of auteursrechten voor moet betalen.

Billijke vergoeding

Dit is de vergoeding die je betaalt voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Aangezien het bij de aankoop van een cd onmogelijk is reeds in te schatten in welke mate de muziek in het openbaar zal worden gebruikt, betaal je deze extra vergoeding pas bij de organisatie van een publieke activiteit. Deze vergoeding betaal je voor de uitvoerder, bij een liveoptreden betaal je dus nooit billijke vergoeding.

Meer informatie: www.bvergoed.be of www.ikgebruikmuziek.be

Sabam

Sabam is in praktijk de grootste vereniging voor auteursrechten. Het auteursrecht is een vorm van uitgesteld loon voor de auteur, de bedenker. Hij wordt immers niet vergoed bij het bedenken van een werk, maar bij de productie, de latere weergave ervan. Aangezien het voor de auteur praktisch onhaalbaar is om het beheer van zijn rechten op te volgen, vertrouwt hij dit toe aan een auteursvereniging. Sabam beheert zo rechten voor muziek, literatuur, dans, toneel en film.

Meer informatie: www.sabam.be